Samenwerking onderwijs-zorg steeds belangrijker

Elk kind heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Voor sommige kinderen vraagt dat extra aandacht of ondersteuning. Samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg is essentieel om deze ondersteuning te kunnen bieden.

Dat ziet ook de gemeente Groningen. Zij liet Sardes onderzoeken of er een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen mogelijk is.

Ook in de nieuwe Hervormingsagenda Jeugd is samenwerken een belangrijk thema. Zo wordt van scholen gevraagd om de samenwerking met jeugdzorg te zoeken, om jongeren die in de open en gesloten jeugdzorg verblijven te helpen terug te keren in de wijk. En de kinderopvang krijgt een actieve rol in het terugdringen van jeugdzorgwachtlijsten.

Hoe ga jij met deze veranderingen om? Waar loop je tegenaan? Wij denken graag met je mee over hoe je de samenwerking zo vormgeeft dat je inspeelt op de uitdagingen en kansen van nu en de toekomst.

Lees de nieuwsbrief via de oranje knop aan de rechterkant.

Onze nieuwste publicaties