Werken met verhalen – Inspirerende combinaties van leesbevordering en cultuureducatie

LKCA en Stichting Lezen startten begin 2020 een samenwerking om een sterkere verbinding tot stand te brengen tussen leesbevordering en cultuureducatie. Sardes is gevraagd om een inventariserend onderzoek te doen naar bestaande projecten en programma’s die leesbevordering en cultuureducatie combineren.

Uit de beschreven voorbeelden zien we dat het goed mogelijk is om cultuureducatie en leesbevordering aan elkaar te koppelen. Dat kan op veel verschillende manieren, maar het ‘werken met verhalen’ blijkt dé verbindende factor. Er komen uit de voorbeelden geen blauwdrukken, stappenplannen of checklists naar voren, maar bibliotheken, leesconsulenten en –coördinatoren en andere culturele organisaties kunnen de voorbeelden wel gebruiken als inspiratie en er de aansprekende elementen uit halen die bij de eigen situatie passen.

Lees meer