Meertaligheid

Een andere taal kennen is niet iets om te verstoppen, maar is een deel van wie je bent en je mag er ook trots op zijn. Meertalig onderwijs zorgt via de pedagogische effecten voor een positiever leerklimaat en via de didactische effecten voor hogere leerresultaten.

Didactische leerlijn

Hoe maak je van meertaligheid een verrijking voor de hele groep? Meertalige kinderen brengen in hun thuistaal kennis mee, die vaak nog onzichtbaar blijft. Inclusief, meertalig onderwijs biedt hun de kans ook die kennis in te zetten. Dit draagt bij aan hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en verrijkt het pedagogisch klimaat voor de hele groep. En… het biedt extra kansen voor ouderbetrokkenheid.

 

Verbondenheid en trots

Ouders die van de school de boodschap krijgen dat hun eigen taal waardevol is, voelen zich meer erkend in een essentieel facet van hun identiteit. Daardoor voelen zij zich meer verbonden met de school, de ontwikkeling van hun kind en de andere ouders. Ook kinderen die merken dat hun eigen taal wordt gewaardeerd, voelen zich meer verbonden met de school en met andere kinderen. In zo’n positief schoolklimaat weet iedereen dat een andere taal kennen niet iets is om te verstoppen, maar een deel is van jezelf, waar je ook trots op mag zijn.

 

Meertaligheid binnen professionaliseringstrajecten

Sardes besteedt in diverse taaltrajecten aandacht aan een inclusieve, meertalige benadering van het onderwijs. Zo is meertaligheid een onderdeel van de training Absolute Beginners, de Taal100- aanpak en het scholingstraject Dubbelslag Taalgericht Vakonderwijs.

 

Meertaligheid in de kinderopvang

Wij hebben, samen met SLO, de Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang ontwikkeld. Ook hebben wij, samen met onderzoeksbureau Beagle en digitaal bureau Het Woeste Woud, onderzoek gedaan naar het effect van meertalige digitale prentenboeken in de kinderopvang.

 

Aan de slag

Heb je een vraag over meertaligheid of wil je aan de slag met (een visie op) meertaligheid? Neem dan contact met ons op.

Opdrachtgevers vertellen

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

CBS Melodie uit Rijswijk creëert met Taal100 een doorlopende leeslijn groep 1-8 en levende leescultuur

Lees meer

Uitgelichte publicaties