Meertaligheid

Een andere taal kennen is niet iets om te verstoppen, maar is een deel van wie je bent en je mag er ook trots op zijn. Meertalig onderwijs zorgt via de pedagogische effecten voor een positiever leerklimaat en via de didactische effecten voor hogere leerresultaten.

Didactische leerlijn

Hoe maak je van meertaligheid een verrijking voor de hele groep? Meertalige kinderen brengen in hun thuistaal kennis mee, die vaak nog onzichtbaar blijft. Inclusief, meertalig onderwijs biedt hun de kans ook die kennis in te zetten. Dit draagt bij aan hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en verrijkt het pedagogisch klimaat voor de hele groep. En… het biedt extra kansen voor ouderbetrokkenheid.

 

Verbondenheid en trots

Ouders die van de school de boodschap krijgen dat hun eigen taal waardevol is, voelen zich meer erkend in een essentieel facet van hun identiteit. Daardoor voelen zij zich meer verbonden met de school, de ontwikkeling van hun kind en de andere ouders. Ook kinderen die merken dat hun eigen taal wordt gewaardeerd, voelen zich meer verbonden met de school en met andere kinderen. In zo’n positief schoolklimaat weet iedereen dat een andere taal kennen niet iets is om te verstoppen, maar een deel is van jezelf, waar je ook trots op mag zijn.

 

Meertaligheid binnen professionaliseringstrajecten

Sardes besteedt in diverse taaltrajecten aandacht aan een inclusieve, meertalige benadering van het onderwijs. Zo is meertaligheid een onderdeel van het scholingstraject Dubbelslag Taalgericht Vakonderwijs, de training Absolute Beginners en het professionaliseringsprogamma Taal100.

 

Meertaligheid in de kinderopvang

Wij hebben, samen met SLO, de Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang ontwikkeld. Ook hebben wij, samen met onderzoeksbureau Beagle en digitaal bureau Het Woeste Woud, onderzoek gedaan naar het effect van meertalige digitale prentenboeken in de kinderopvang.

 

De Taalvriendelijke School

De ‘Taalvriendelijke School’ is een kwaliteitslabel en een netwerk van scholen die alle door de leerlingen gesproken talen verwelkomen en waarderen. Scholen met dit label, ontwikkeld door de RUTU Foundation, maken deel uit van een internationale gemeenschap van scholen die meertaligheid bewust een plek geven in het schoolbeleid en in de onderwijspraktijk. Wij helpen je graag om dit label te behalen.

Opdrachtgevers vertellen

CBS Melodie uit Rijswijk creëert met Taal100 een doorlopende leeslijn groep 1-8 en levende leescultuur

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings