Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Stichting SchOOL ging op zoek naar een bewezen interventie om de educatieve kwaliteit van haar onderwijs te versterken. Ze kwam uit bij het professionaliseringstraject ‘samen doordenken’ van Sardes. “De combinatie van procesbegeleiding, advisering, trainingen en coaching zorgt voor verbinding en inhoudelijke verdieping”, vertelt OAB-coördinator en kleuterleerkracht Sandra Verschure.

Gezamenlijke focus

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemende VVE-scholen dezelfde taal spraken, werd er eerst gezamenlijk gedefinieerd wat educatieve kwaliteit voor de stichting betekent. Sandra legt uit: “De adviseur van Sardes ging met ons in gesprek over het belang van educatieve kwaliteit en nam onze projectwerkgroep mee in wat er landelijk en internationaal bekend is uit de wetenschap en de praktijk. Zo zorgde de adviseur ervoor dat we boven ons dagelijks denken konden uitstijgen. De definitie geeft ons focus. We hebben het traject wel een andere naam gegeven, die past bij onze eigen terminologie: Leerling-interactievaardigheden (LIV).”

Aan de slag

Toen de basis gelegd was, was het tijd voor de trainingen. Zowel Sandra als collega-leerkracht Judith Zant namen deel. “Het heeft mijn blik verruimd”, vertelt Judith enthousiast. “Ik heb geleerd om niet altijd zelf de vragen te stellen, maar de kinderen juist te laten komen met vragen.” Sandra vult aan: “Je gaat op een andere manier naar je lessen kijken, echt vanuit het kind. Wat gaat het kind hierbij bedenken? Waar kan ik op aansluiten? Waar kan ik verdiepen? En je denkt van tevoren goed na over welke woorden je hierbij kunt gebruiken.”

Kijkwijzer

Om ervoor te zorgen dat de scholen ook na afronding van het project met LIV blijven werken, is er goed nagedacht over de borging. Zo worden nieuwe collega’s door Sardes getraind en begeleid én is er een kijkwijzer ontwikkeld. “De kijkwijzer is een beknopt en praktisch instrument om te zien waar je als school en stichting staat en welke stappen je kunt en wilt zetten”, legt Judith uit. “Het zorgt voor leergesprekken in de school. En stimuleert het leren van en met elkaar, zowel binnen de school als tussen de scholen onderling. Daarnaast is het ook een mooi document om LIV warm te houden”, voegt Sandra toe.

Bewust bekwaam

De kijkwijzer is zo ontworpen dat ook niet-onderzoekers als leerkrachten en IB-ers het kunnen afnemen. “De eerste nulmeting hebben we voor de trainingen gedaan”, legt Sandra uit. “Bij de tweede meting wisten de leerkrachten waar ze naar moesten kijken. Daardoor werden de kijkwijzers de tweede keer strenger ingevuld en vielen de resultaten soms lager uit. Het was fijn dat Sardes ons in dit proces begeleidde en de resultaten voor ons analyseerde. Als we alleen de kijkwijzer gehad hadden, dan had het ons niet gebracht wat het nu gebracht heeft.”

Alle kinderen gaan ‘aan’

Inmiddels is het traject afgerond. Er zijn totaal drie metingen uitgevoerd, die een stijgende lijn in de resultaten lieten zien. Er wordt nu structureel met LIV gewerkt. “De resultaten van het traject zijn duidelijk zichtbaar in de klas”, vertelt Judith enthousiast. “Ik zie de kinderen echt ‘aangaan’. Zowel nieuwkomers als NT2-kinderen en heel talige kinderen. Je differentieert binnen de les en past je taalniveau aan aan de kinderen. De nieuwkomerskinderen staan bijna van hun stoel op uit enthousiasme en laten met gebaren en bewegingen zien dat ze weten waar de activiteit over gaat. En de talige kinderen helpen we met LIV om het stapje te maken naar het gebruiken van ‘academische taal’. Het werkt voor al onze leerlingen, dat is waarom ik het zo’n waardevolle werkwijze vind.”

 

Wil je net als Stichting SchOOL de educatieve kwaliteit versterken op jouw school?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer