Toekomstbestendige strategie

Het besturen van een onderwijs- of opvangorganisatie brengt strategische vragen met zich mee. Door analyse te combineren met kennis uit de wetenschap en de praktijk komen we tot heldere antwoorden en adviezen voor een toekomstbestendige strategie.

Strategische vraagstukken

Het besturen van een onderwijsorganisatie brengt strategische vragen met zich mee in twee belangrijke vormen:

1. Wat is de beste strategie voor de komende jaren?
Bijvoorbeeld: een primair onderwijs bestuur in Friesland wil in de toekomst thuisnabij onderwijs bieden en gelijke kansen voor alle Friese kinderen. Welke strategie past daarbij?

2. Wat is de beste strategie bij het omgaan met een gebeurtenis of ontwikkeling?
Bijvoorbeeld: een sterke terugloop van leerlingen. Is fuseren met een ander bestuur de beste optie?

 

Onze aanpak

Kenmerkend voor onze aanpak zijn een gedegen analyse van de omgeving en de organisatie, en het toevoegen van kennis uit de wetenschap en de praktijk. We maken daarbij gebruik van de toenemende hoeveelheid openbare gegevens en leggen verbanden met ontwikkelingen in het onderwijs en de opvang. Zo zorgen we dat ontwikkelingen die de toekomst van de organisatie beïnvloeden aan het licht komen. Afhankelijk van de behoeften en gewoontes van de organisatie, doen we dit in een interactief proces dat we vanuit Sardes met plezier begeleiden.

 

Strategische verkenning

Heb je een strategische vraag? Dan gaan we graag voor je aan de slag met het verkennen van dit vraagstuk. Het proces dat wij doorlopen stellen we samen vast, maar bestaat in ieder geval uit de volgende drie stappen:

  • Wat weten we? Stap 1: data- en informatieverzameling.
  • Wat zegt dit? Stap 2: betekenisvolle ordeningen van de data en informatie.
  • Waar leidt dit toe? Stap 3: opties en scenario’s.

 

Monitor, evaluatie, midterm review

Liggen we nog op koers? Steeds meer onderwijs- en opvangorganisaties willen een vinger aan de pols houden gedurende de looptijd van het strategisch plan. Naast gangbare individuele gesprekken met verantwoordelijken is een overkoepelend beeld gewenst, bijvoorbeeld met een midterm review als instrument. Hiervoor vertalen we de gestelde doelen naar een waarnemingskader en verzamelen we de benodigde input, waarna je een overzichtelijk rapport ontvangt.

 

Audits: de praktijk langs de meetlat

Een audit van Sardes is een objectieve meting op basis van een helder kader. Het kan voor diverse doeleinden worden ingezet, zoals het in kaart brengen van de didactische of pedagogische inrichting of het meten van de kwaliteit van het onderwijs of de opvang. Een audit biedt de mogelijkheid om meerdere scholen, locaties of opleidingen langs eenzelfde lat te leggen en onderling vergelijkbaar te maken.

Een strategisch gesprek

Goed bestuur vraagt ook om het organiseren van tegenspraak, om zo de eigen visie en ideeën kritisch te toetsen en de blik te verruimen. Niet altijd lukt dit in voldoende mate met de RvT, een collega-bestuurder of de GMR. In dat geval komt een Sardes-adviseur graag langs voor een kop koffie en een strategisch gesprek.

Opdrachtgevers vertellen

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

PO de Meierij werkt aan inclusiever onderwijs met de inclusieladders van Sardes

Lees meer

Aurelius College biedt leerlingen de ruimte om te ontdekken met 10-14 onderwijs

Lees meer

Stichting Peuterwerk zet koers naar de toekomst

Lees meer

Publicaties over dit thema: