KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Toen Inge Oelen in april 2022 als kersverse bestuurder van de Katholieke Scholenstichting Fectio (KS Fectio) startte, lag er meteen een mooie opdracht voor haar klaar: het formuleren van een nieuwe strategische koers voor de beleidsperiode 2023-2027. Ze benaderde Sardes om haar hierbij te ondersteunen.

Geen standaard aanpak

Inge zocht geen organisatie die volgens een vast patroon strategietrajecten begeleidt, maar een adviesbureau met een onderzoekende houding. Zo kwam zij bij Sardes terecht. “Sardes brengt verschillende methodieken en zienswijzen bij elkaar en neemt de buitenwereld goed mee”, vertelt ze.

Beleid maak je samen

“Een strategisch beleid formuleren doe je als bestuurder niet alleen”, vindt Inge. Daarom werden alle stakeholders bij het proces betrokken. Van directeuren, (staf)medewerkers en de Raad van Toezicht tot de leerlingenraad en ouders. De directeuren waren als eerste aan de beurt. Tijdens een tweedaagse werd er, onder begeleiding van Sardes, teruggekeken op het oude beleidsplan en vooruit naar onderwerpen voor de nieuwe koers. Inge: “De input uit de tweedaagse vormde de basisnotitie voor het nieuwe koersplan.”

Verdiepende bijeenkomsten

Met de hoofdlijnen op zak organiseerden Sardes en KS Fectio diverse verdiepende bijeenkomsten. “Iedereen die dat wilde mocht meedenken”, vertelt Inge. Eerst werden de Raad van Toezicht, de medezeggenschapsraad en de medewerkers meegenomen in de plannen. Daarna ging het projectteam in gesprek met de leerlingenraad over de vraag: ‘Als je later groot bent, wat zou je dan moeten kunnen?’. Voor de ouders werd er een inspirerende lezing georganiseerd.

“Voor mij was het meenemen van alle stakeholders echt dé manier om het koersplan te ontwikkelen”, vertelt Inge enthousiast. “We hebben laten zien dat we oprecht nieuwsgierig zijn naar hun mening. Dat hoor ik nu ook terug in de reacties om mij heen. Mensen zijn enthousiast en voelen zich heel serieus genomen.”

Koersplan

De input uit de verschillende bijeenkomsten, combineerde Sardes met het strategisch beleid uit 2019 en een omgevings- en toekomstanalyse. Samen vormden deze elementen de basis voor het nieuwe koersplan. Met concrete doelen en succesindicatoren, waar KS Fectio zich de komende beleidsperiode op zal richten.

“Ik ben trots op het plan dat we met Sardes gemaakt hebben. Het is helder en concreet geschreven, vanuit het perspectief van het kind. En we gaan er met elkaar voor om de gestelde doelen te bereiken”, aldus Inge.

Wil je net als KS Fectio een toekomstbestendig koersplan formuleren?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer