PO de Meierij werkt aan inclusiever onderwijs met de inclusieladders van Sardes

Samenwerkingsverband PO de Meierij heeft tijdens het vormgeven van het ondersteuningsplan 2022-2026 onder begeleiding van Sanne Spiero de doorontwikkeling naar inclusiever onderwijs verder vormgegeven met behulp van de Sardes-ladders. Guillermo Holman, directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband: “We werken bij De Meierij al veel langer aan inclusiever onderwijs, onder andere door het speciaal basisonderwijs sterk af te bouwen. Daardoor zijn wij zelfs een van de meest inclusieve regio’s van Nederland.”

Inclusieladders

De inclusieladders van Sardes heeft het samenwerkingsverband omgezet naar een negenveld van lokale beloften. Besturen en scholen kunnen de belofte die voor hen het meest passend is, uitspreken naar kinderen en ouders. De mate van inclusie mag per school/gebied verschillen, de beweging ernaartoe wordt door alle scholen omarmd.

De beloften in het ondersteuningsplan 2022-2026 omvatten:

Sociale inclusie

In 2026 ervaren alle kinderen dat ze welkom zijn binnen de Meierij en erbij horen. Het onderwijssysteem past zich aan bij de kinderen in plaats van andersom. Alle kinderen hebben leerrecht en we voorkomen dat kinderen thuiszitten. Anders dan in de Sardes-ladders, heeft De Meierij de categorie ‘Sociaal’ als eerste neergezet: volgens Guillermo is die namelijk voorwaardelijk voor de overige beslissingen: ‘De houding en het gedrag van school en personeel moeten uitnodigen en duidelijk maken aan leerlingen: je bent welkom. Waar een school zich vervolgens positioneert in dit beloftenveld, past bij de ontwikkeling op dat moment. Het beloftenveld is niet normatief. Iedere tegel past. De ambitie bepaalt elk school en bestuur gewoonweg zelf en krijgt een plek binnen het schoolplan.

Organisatorische inclusie

In 2026 krijgen zoveel mogelijk kinderen het onderwijs dat bij hun behoeften en individuele talenten past, binnen één gebouw en thuisnabij. Er is een integraal dekkend netwerk van voorzieningen in de wijk en de dorpen. Guillermo: “Tot nu toe zijn vooral schooldirecties en IB’ers bij de plannen betrokken, de komende tijd gaan we de beloften verder uitrollen naar de leerkrachten en teams in de scholen.” Die zijn immers cruciaal in het proces. Sleutelwoorden daarbij zijn samenwerking met andere professionals, in netwerken van schoolteams, besturen, gemeenten en zorg. Het samenwerkingsverband stimuleert, neemt initiatieven en monitort/evalueert ontwikkelingen en good practices.

Pedagogisch-didactische inclusie

In 2026 is er passend onderwijs in de school en waar dat kan in de groep. Het onderwijsprogramma is flexibel en sluit zoveel mogelijk aan bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind, uitgaand van hun talenten. De Meierij stimuleert scholen die nog meer willen ontwikkelen naar een flexibeler onderwijsconcept. Dit laatste is vooral ter uitwerking van de schoolteams en raakt natuurlijk ook de schoolconcepten. Guillermo: “Dat wil niet zeggen dat klassikaal onderwijs daar niet meer geschikt voor is!”

 

Benieuwd of inclusief onderwijs iets voor jouw school(bestuur) is?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer