Zomerscholen

Elke zomer openen scholen hun deuren en gaan leerlingen tijdens hun vakantie naar school. Hier leren zij niet alleen van papier, maar ook met hun handen, ogen en oren. Sardes ondersteunt scholen en gemeenten bij het opzetten, begeleiden en evalueren van zomerscholen.

 

 

Leren door ervaren

Zomerscholen zijn er zowel in het primair als voortgezet onderwijs en sinds een aantal jaren ook voor peuters. Leerlingen die meedoen aan een zomerschool willen graag beter worden in rekenen, taal en wereldoriëntatie. Het programma is aantrekkelijk, omdat kinderen niet alleen les krijgen, maar er ook op uit trekken en kennismaken met allerlei activiteiten. Zo leren zij niet alleen van papier, maar ook met hun handen, ogen en oren. Het ervaren is een belangrijke manier om leerstof te laten beklijven.

Effecten van zomerscholen

Naar de effecten van zomerscholen in het basisonderwijs op leerlingenniveau is nog maar weinig betrouwbaar onderzoek gedaan. De bestaande zomerscholen verschillen enorm in doelstellingen, duur en intensiteit. Dat maakt het lastig om uitspraken te doen over rendement. Naar zomerscholen in het voortgezet onderwijs is wél onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat het wel degelijk effectief kan zijn. Zeker als leerlingen die dreigen te blijven zitten gericht gaan werken aan één of twee vakken.

Sardes ondersteunt scholen en gemeenten bij het opzetten, begeleiden en evalueren van zomerscholen. Klik op ‘Lees meer’ om het aanbod te bekijken.

Programmaontwikkeling

Voor de gemeente Den Haag ontwikkelde Sardes een zomerschoolprogramma waar Haagse basisscholen al jarenlang mee werken. Het programma is gebaseerd op het succesvolle Word Generation van Harvard University. De verwerving van schooltaal, zo belangrijk voor schoolsucces, staat centraal. En er is veel aandacht voor mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid en algemene kennis. Het programma bestaat uit een onderdeel voor leerlingen van groep 3 en 4 ‘Vos en Haas ‘ en De Taalfabriek voor groep 5 t/m 7.

Procesbegeleiding

Er komt heel wat kijken bij de opzet van een zomerschool. Voor wie is hij bestemd, welke doelen wil je bereiken, hoe ziet het programma eruit, wie voeren het uit en op welke locatie, hoe betrek je ouders etc. Sardes ondersteunt graag bij het maken van keuzes. We gebruiken daarbij zowel onze kennis over ‘wat werkt’ als onze jarenlange ervaring met zomerscholen.

Evaluatie

Wat ging goed, wat kan beter en wat brengt het leerlingen, scholen en ouders? Voor de gemeente Rotterdam evalueerde Sardes twee jaren achter elkaar het gemeentebrede zomerprogramma dat op veel locaties in de stad plaatsvond. “Door de uitkomsten van het onderzoek af te zetten tegen wat haalbaar is in Rotterdam, ontstonden er bruikbare adviezen die politiek goed inzetbaar zijn”, aldus de gemeente Rotterdam.

Kennisuitwisseling

Het doel van het Landelijk Netwerk Zomerscholen is het met elkaar delen van kennis en ervaringen en het verspreiden van nieuwe inzichten uit beleid, onderzoek en de praktijk. Zowel lopende als startende zomerscholen kunnen deelnemen aan dit netwerk. Er zijn ruim veertig zomerscholen lid. We komen bij elkaar als daar behoefte aan is.

In de media

 

Opdrachtgevers vertellen

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer

Sardes evalueert ZomerTalent010 voor gemeente Rotterdam

Lees meer

Onderwijsvisie 2020-2030: gelijke kansen voor alle kinderen in Dordrecht

Lees meer

Publicaties over dit thema: