Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Het Gebouw, een multifunctioneel gebouw in Leiden-Noord, huisvest drie onderwijskansenscholen, een buitenschoolse opvang, een peutercentrum, een bibliotheek en verschillende zorgorganisaties. Stuk voor stuk werken de partijen in Het Gebouw aan Gelijke Kansen. Alleen ontbrak er een gezamenlijk vertrekpunt. Daar werd Sardes voor ingeschakeld.

“We werkten al samen en deelden de ambitie om kinderen in de wijk kansrijk op te laten groeien”, vertelt Harmanneke Ensing, directeur van basisschool De Springplank en De Singel. “Maar we werkten niet vanuit één doorgaande lijn of perspectief.”

Naschools aanbod

De wens voor een naschools aanbod voor alle kinderen in de wijk bracht hier verandering in. “Sardes heeft ons geholpen om op een gestructureerde manier te onderzoeken wat we wilden bereiken met het naschoolse aanbod en wat onze gezamenlijke visie op kansengelijkheid is”, legt Harmanneke uit. ”Het leuke aan Sardes is dat zij veel kennis hebben van wat er in het land gebeurt. Je hoeft het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. Er zijn veel concepten die op andere plekken al goed werken. Door deze kennis met ons te delen, heeft Sardes de buitenwereld bij ons naar binnen gebracht.”

Coördinatie

Om het gezamenlijke vertrekpunt te vormen hield Sardes interviews en organiseerde bijeenkomsten. De uitkomsten zijn vastgelegd in een coördinatieplan. Harmanneke: “Hierin is beschreven wat we met elkaar gaan doen, wie de kernpartners zijn en wie de bondgenoten, welke commissies er opgezet worden en hoe de doorgaande lijn plaats moet vinden.”

Om de ontwikkeling van het aanbod en de uitvoering in goede banen te leiden, wordt er een programmamanager (coördinator) aangetrokken. Met behulp van Sardes is er een profiel geschetst waar de programmamanager aan moet voldoen. “De coördinator gaat het aanbod op elkaar afstemmen en de onderlinge verbinding tot stand brengen. Het Gebouw moet een plek worden waar sociale cohesie is en waar je als kind van alles kunt beleven.”

Toekomst

Over een jaar hoopt Harmanneke dat er een jaarprogramma staat waarin kinderen wekelijks kunnen kiezen uit een divers naschools aanbod. Ook hoopt ze dat kinderen en ouders uit de wijk – en daarbuiten – denken: ‘Het Gebouw, daar vind je een mooie school met een uitdagend aanbod’.

 

Wil jij binnen jouw gemeente of schoolbestuur ook aan de slag met het creëren van een naschools aanbod of een gezamenlijke visie?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer