Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Elf gemeenten uit Noord-Brabant wilden zicht krijgen op het bereik en het effect van voor- en vroegschoolse educatie in hun gemeente. Gezamenlijk schreven zij een aanbesteding uit voor een driejarige vve-monitor (2020-2023). Na een blinde beoordeling op prijs, kwaliteit en casussen kwam Sardes als winnaar uit de bus.

Slimme zet

De gezamenlijke aanbesteding is een slimme zet van de elf gemeenten. Niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. Door de monitor samen vorm te geven krijgen ze automatisch toegang tot de cijfers van de buurgemeenten. Zo zien zij niet alleen hoe hun eigen gemeente presteert, maar kunnen zij hun resultaten vergelijken met die van omliggende gemeenten. Dat biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, tips uit te wisselen en gericht te sturen.

Het loont echt om de vve-monitor gezamenlijk te doen. Zowel op het gebied van tijd, kennis, inhoud en financiën.

Voordelen samen aanbesteden

“Het loont echt om de vve-monitor gezamenlijk te doen”, vertelt Tessa Waale, Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling bij gemeente Reusel-De Mierden. “Zowel op het gebied van tijd, kennis, inhoud en financiën biedt het voordelen. De kosten kun je op basis van het aantal doelgroeppeuters per gemeente verdelen en het is heel interessant om te weten hoe andere gemeenten het doen. Die informatie heb je niet als je het alleen doet.”

Kant-en-klaar

De eerste meting is inmiddels uitgevoerd. “We zijn heel tevreden over hoe Sardes de meting opgepakt heeft. Ze zijn heel proactief en snel. Alle informatie kregen we kant-en-klaar aangeleverd. Met de resultaten en aanbevelingen kunnen wij in gesprek met vve-partners, ons beleid aanpassen, bijsturen, nieuwe acties opzetten én hebben we alle benodigde verantwoordingsinformatie voor het Rijk”, aldus Tessa.

Met de resultaten en aanbevelingen kunnen wij in gesprek met vve-partners, ons beleid aanpassen, bijsturen, nieuwe acties opzetten én hebben we alle benodigde verantwoordingsinformatie voor het Rijk.

Gepersonaliseerde rapportages

De resultaten uit de monitor worden zowel door beleidsmedewerkers als door vve-partners gebruikt. Voor elk van deze partijen ontwikkelde Sardes een eigen rapportage. Tessa: “Voor mij als beleidsmedewerker is het erg interessant om te zien wat andere gemeenten anders doen en wat we van elkaar kunnen leren. Het werkveld is meer gebaat bij concrete informatie met betrekking op de gemeente en de kinderen. Daarvoor heeft Sardes een aparte, makkelijk leesbare rapportage met infographics ontwikkeld.”

Gespreksmiddel

De tweede meting is inmiddels in volle gang. Met de resultaten van deze meting, kunnen de gemeenten de ontwikkelingen in de tijd vaststellen. Zo zien zij of tussentijds bijsturen op beleid en/of uitvoering effect heeft op de monitorresultaten. En wordt het duidelijk waar er nog accenten gelegd moeten worden. “Maar de vve-monitor van Sardes is geen doel op zich. Het is vooral een middel om het gesprek met partners aan te gaan”, aldus Tessa.

Tips van Tessa

Voor gemeenten die ook aan de slag willen met het monitoren van het vve-beleid heeft Tessa vijf tips.

1. Samen uitbesteden loont

“Het heeft echt voordelen om als gemeenten samen het vve-beleid te monitoren. Zowel op het gebied van tijd, kennis en financiën. Het is één keer de moeite nemen om het goed neer te zetten, maar daarna heb je het voor drie of zelfs zes jaar goed voor elkaar.”

2. Samenwerkingsstructuur

“Het is helpend als je al een samenwerkingsstructuur hebt, voordat je hieraan begint. Dan weet je elkaar al beter te vinden en kun je samen makkelijker tot dit soort producten komen. Wij zien elkaar één keer in de zes weken in een vaste overlegvorm, omdat veel van onze leerlingen naar dezelfde scholen gaan en in de regio dezelfde problematieken spelen.”

3. Selecteer kartrekkers

“Ook is het handig om een kartrekkend groepje te hebben, bestaande uit mensen van de verschillende gemeenten. In ons geval wilden we de monitor allemaal, maar wilden we er niet teveel tijd aan kwijt zijn. Door een duidelijke taakverdeling binnen het groepje houden we het behapbaar.”

4. Creëer bestuurlijk draagvlak

“Binnen elke gemeente moet het college een apart besluit nemen over de inkoopstrategie. Daarom is het belangrijk dat je bestuurlijk draagvlak hebt als je het gezamenlijk aan wilt pakken. Als je dat niet hebt kan dat vertragend werken.”

5. Ga niet zitten tobben

“Als je de middelen hebt om een professional als Sardes in te schakelen die over veel kennis en ervaring van het vve-veld beschikt, ga dan als gemeente niet zelf zitten tobben. Vragenlijsten maken en monitoren is echt een vak apart. Als je dat goed wilt doen kost dat je heel veel tijd. Als beleidsmedewerker heb je dat vaak niet.”

Benieuwd of de vve-monitor interessant voor jouw gemeente is?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer