Sardes evalueert ZomerTalent010 voor gemeente Rotterdam

Twee weken lang, volgden meer dan 400 Rotterdamse leerlingen uit groep 6, 7 en 8 het activiteitenprogramma ZomerTalent010. Een initiatief van de gemeente Rotterdam voor leerlingen, met een risico op leervertraging door COVID-19, en hun ouders. Na afronding deed Sardes de evaluatie.

Onafhankelijke evaluatie

Hoe verliep het proces? Is er effectief aan de doelen gewerkt? En welke adviezen zijn er voor een vervolgbeleid? Om antwoord te krijgen op die vragen liet de gemeente Rotterdam het project evalueren door Sardes. “Als ambtenaar ben je nauw betrokken bij het programma. Dat kan ervoor zorgen dat je oogkleppen op hebt”, vertelt Eddie Meijer, senior adviseur bij de Gemeente Rotterdam.

Sardes doet een onafhankelijke evaluatie, waarin ze elk onderdeel van het programma onder de loep nemen.

Over het programma

ZomerTalent010 werd georganiseerd door SOL, een lokale aanbieder op het gebied van welzijn. De CED-groep maakte een taalprogramma, waarbij kinderen een eigen reclamebureau hadden en samen hun wijk op de kaart moesten zetten. De leerlingen doken in de geschiedenis van de stad en ontdekten waarom het zo leuk is om in hun wijk te wonen. Zo gingen zij op een creatieve en gedifferentieerde manier aan de slag met taal. Daarnaast deden de kinderen tal van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en techniek. Voor de ouders waren er workshops over opvoeding en geld.

Taaldip voorkomen

Op basis van interviews met organisatoren, ontwikkelaars, aanbieders en uitvoerders en vragenlijsten voor kinderen, leerkrachten en ouders heeft Sardes ervaringen verzameld. Het programma is door veel respondenten als positief ervaren. Ook Eddie ziet veel goede aanknopingspunten: “Het was een leuk en leerzaam programma. Dat de taaldip, die je vaak in de zomermaanden ziet als kinderen thuis geen Nederlands spreken, tegengehouden of verminderd heeft.”

Taalprogramma

Ondanks de positieve ervaringen van de kinderen, zou het programma meer op kunnen leveren als het beter in het reguliere onderwijsaanbod ingebed zou zijn. Eddie: “We verwachten al dat het moeilijk zou worden om een taalprogramma mét een begrijpend lezen component aan te bieden, zonder de rechtstreekse betrokkenheid van de schoolbesturen.” Dat benoemen ook de adviseurs van Sardes in hun adviesrapport. Om een cognitief zomerprogramma met een nadruk op taal in de toekomst te laten slagen, is het belangrijk om nauw samen te werken met de scholen en om het programma in een doorgaande lijn in te zetten.

Door de uitkomsten van het onderzoek af te zetten tegen wat haalbaar is in Rotterdam, ontstonden er bruikbare adviezen die politiek goed inzetbaar zijn.

Alternatieve route

Mocht bovenstaand scenario niet haalbaar zijn, dan zien de adviseurs nog een alternatieve route voor de gemeente Rotterdam: aan de slag gaan met taal, zonder een sterke focus op de cognitieve kant. “Dat gaan we het college adviseren”, vertelt Eddie. “Geen separaat programma meer, maar één aanbod. Geïntegreerd in de zomeractiviteiten van jeugd- en jongerenwerk.” De onderdelen ‘succeservaringen’ en ‘het vergroten van de leefwereld’ worden verwerkt in het aanbod van het welzijnswerk.

Flexibel en betrouwbaar

De scenario’s zijn volgens Eddie een goed voorbeeld van de flexibiliteit van Sardes. “Door de uitkomsten van het onderzoek af te zetten tegen wat haalbaar is in Rotterdam, ontstonden er bruikbare adviezen die politiek goed inzetbaar zijn. Daarnaast is Sardes betrouwbaar in het op tijd opleveren van het product. Voor de politieke besluitvorming is dat heel belangrijk”, besluit hij.

 

Ben jij, net als de gemeente Rotterdam, op zoek naar onafhankelijk advies over een onderwijsprogramma?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer