Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Niet iedere leerling heeft thuis de mogelijkheid om te leren of huiswerk te maken. Dat ziet ook de gemeente Den Haag. Om alle leerlingen in het voortgezet onderwijs de kans te bieden om hun schoolcarrière goed te doorlopen, zet zij in op gratis en/of laagdrempelige huiswerkbegeleiding. Sardes en CAOP onderzochten het aanbod en schetsten zeven toekomstgerichte scenario’s.

Ambitie

In de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 wordt de ambitie al benoemd: de gemeente wil alle leerlingen ondersteunen met plekken voor niet-commerciële, laagdrempelige huiswerkbegeleiding. Dit zijn veilige, vertrouwde en goed bereikbare locaties waar huiswerkbegeleiding kosteloos, of tegen een kleine vergoeding, wordt aangeboden. Zonder wachtlijsten of toegangseisen. “In het kader van kansengelijkheid in het onderwijs, bieden wij leerlingen die thuis geen gelegenheid hebben om hun huiswerk te maken de mogelijkheid om laagdrempelige huiswerkbegeleiding te volgen”, legt beleidsadviseur Edward Severin van de gemeente Den Haag uit.

Bestaande sporen

Op dit moment zijn er binnen de gemeente Den Haag twee gefinancierde sporen voor laagdrempelige huiswerkbegeleiding. Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet onderwijs terecht bij de Bibliotheek Den Haag en kunnen basisscholen subsidie aanvragen. Daarnaast zijn er nog tal van andere gratis en laagdrempelige initiatieven in de stad. Welke dit zijn, en wat hun aanbod is en behoeften zijn, onderzochten Sardes en CAOP.

Breed netwerk in kaart

Door middel van een verkenning, een actorenanalyse en perspectiefsessies werd het complete netwerk in kaart gebracht. “Als gemeente willen we onze gelden effectief inzetten”, legt Severin uit. “Daarom is het van belang om het brede netwerk aan aanbieders van laagdrempelige huiswerkbegeleiding in beeld te hebben. Naast scholen en bibliotheken zijn er ook andere organisaties waar huiswerkbegeleiding aangeboden wordt. Denk bijvoorbeeld aan welzijnsorganisaties, buurthuizen en kerken.”

Perspectiefsessie en interviews

Van ouders en verzorgers tot beleidsmakers. En van scholen tot welzijnsorganisaties en bibliotheken. Alle belanghebbenden komen in het onderzoek aan bod. “Sardes en CAOP hebben een perspectiefsessie met experts georganiseerd en interviews met partijen uit de hele keten gehouden. Dat geeft een compleet beeld van hoe we ervoor staan”, vertelt Severin enthousiast. “We weten nu wie de aanbieders zijn en wat hun wensen zijn.”

Logisch investeren

De gemeente had het idee dat de vraag naar huiswerkbegeleiding per locatie erg varieerde. Dat vermoeden bleek terecht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat sommige locaties goed bezocht werden en wachtlijsten hanteerden, terwijl er op andere plekken nog genoeg ruimte voor nieuwe aanmeldingen was. “Zo waren we bezig met een nieuwe huiswerkplek in een bibliotheek. Maar uit het onderzoek bleek dat er in de buurt al een goede plek zit. Dan is het onlogisch om te investeren in een nieuwe locatie. In plaats daarvan gaan we nu kijken hoe we die bestaande plek het beste kunnen ondersteunen.”

Samenwerking

Scholen en andere organisaties die huiswerkbegeleiding bieden, werken nu vooral geïsoleerd van elkaar. Maar ze zouden graag nauwer samenwerken, blijkt uit het onderzoek. Met gebundelde krachten zouden zij een dekkend aanbod in de stad kunnen creëren. Leerlingen die nu op een wachtlijst staan, of die beter bij een andere passen, kunnen dan gemakkelijker doorverwezen worden. “De ontschotting, die uit het onderzoek naar voren gekomen is, die wil ik aanpakken”, zegt Severin resoluut. “Ik denk dat het ontzettend veel meerwaarde heeft voor de stad.”

Scenario’s

Hoe de gemeente een vervolg gaat geven aan het organiseren van de huiswerkbegeleiding, hangt af van de keuze van de zeven door Sardes en CAOP gepresenteerde scenario’s.

  1. Scholen verzorgen zelf huiswerkbegeleiding, zonder gemeentesteun
  2. Aparte subsidieregeling voor vo-scholen
  3. Doelgroepgerichte inzet
  4. Stadsbrede uitrol via scholen
  5. Gericht stimuleren en ondersteunen van aanbieders
  6. Individuele subsidieregeling voor de doelgroep
  7. Wijkgericht aanbod voor alle Haagse burgers

“Welk scenario ook wordt gekozen, het is vooral van groot belang dat de gemeente Den Haag de Haagse vo-scholen aanmoedigt en ondersteunt om de kwaliteit van het onderwijs op orde te brengen en te houden”, aldus de onderzoekers.

Download hier het onderzoeksrapport of lees de samenvatting van de aanbevelingen.

Meer informatie over dit project?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer