Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Vier jaar na het opstellen van een nieuw peuterstelsel vindt de gemeente Landgraaf het tijd om de balans op te maken: worden de doelen behaald? Hoe pakt het beleid uit in de praktijk? Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat is daarvoor nodig? De onderzoekers van Sardes zochten het uit.

 

Integrale benadering

“We willen alle kinderen die het nodig hebben optimaal voorzien”, legt wethouder Alex Schiffelers van de gemeente Landgraaf uit. “Daarvoor moesten we even terug naar de fundamenten.” Op basis van relevante beleidsstukken, notities en rapporten (deskresearch) en met behulp van 11 focusgesprekken met informanten van relevante partijen, voerden de Sardes-onderzoekers een gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie uit. “Wat ik mooi vind aan deze manier van werken is dat we het met alle betrokken partners samen doen. Zo werken we aan een beleid waar iedereen zo optimaal mogelijk mee uit de voeten kan”, aldus Alex .

 

Leidraad voor een vliegende start

Beleidsadviseur Tom Martinussen is bij de start van het onderzoek nieuw op het dossier voor- en vroegschoolse educatie (vve). Hij kan de input van Sardes dan ook goed gebruiken. “Ik was blij dat we het gefundeerd lieten onderzoeken, door een bureau dat echt in de materie zit, objectief en onafhankelijk is. Dat zorgde ervoor dat ik snel goed op vlieghoogte was”, vertelt Tom. Wat hij uit het onderzoek hoopte te halen? “Een objectieve weergave van wat we wel en niet goed doen. En een leidraad voor de komende beleidsperiode, met aanbevelingen waarmee we keuzes kunnen maken waar we de komende jaren op willen focussen.”

 

Verwachtingen overtroffen

Die leidraad, die kwam er. “Het heeft mijn verwachtingen overtroffen”, vertelt Tom enthousiast. “Voor mij is dit een wat onlogisch dossier in mijn portefeuille. Daarom kwam ik er niet zo gemakkelijk in. Dit onderzoek biedt mij zowel een wettelijk kader, als inzicht in de landelijke ontwikkelingen. En vooral een duidelijke, gezamenlijk uitgestippelde route voor de komende drie à vier jaar, met actiepunten en een heldere koers.”

 

Trots op kwaliteit

Uit de evaluatie blijkt dat er in de gemeente Landgraaf binnen de vve al veel dingen goed gaan. “We zitten op het goede spoor”, vertelt Tom. “We mogen trots zijn op de kwaliteit die we hier bieden: al onze locaties zijn vve-kwaliteit. Nu is het belangrijk om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen die het meeste baat bij onze steun hebben er ook optimaal van kunnen profiteren.”

 

Gelijke kansen bieden

“We hebben op dit moment een ruimhartig vve-beleid, waarin we ieder kind 16 uur vve bieden”, vertelt Alex. “Maar er zijn mensen die hier geen gebruik van maken, omdat het een te hoge financiële drempel is. We onderzoeken hoe we deze doelgroepkinderen beter kunnen faciliteren, zodat ze vanzelfsprekend gebruik kunnen maken van de kansen die ze krijgen.”

 

Nieuwe energie

Het evaluatierapport biedt de gemeente niet alleen inzichten. “Het zorgt ook voor energie”, vertelt Tom. “Iedereen wil graag meedenken, omdat het ons gezamenlijke evaluatierapport is.” Zo ook tijdens de opvolgingsbijeenkomst begin april. “In deze bijeenkomst is er een start gemaakt met het geven van een vervolg aan het evaluatieplan. De drie thema’s die we geprioriteerd hebben – toegankelijkheid, toeleiding en financiering/subsidiëring – zijn we nu samen met de partners aan het invullen om te komen tot een bijgesteld vve-beleid.”

Meer weten over dit project?

Lees meer cases

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer