Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Sinds enkele jaren zet Humankind pedagogische coaching in om de deskundigheid van haar pedagogisch professionals te bevorderen. Nu vond de organisatie het tijd om de balans op te maken: hoe wordt de coaching ervaren en wat levert het op?

Humankind is met 40 jaar ervaring één van de voorlopers op het gebied van kinderopvang en -ontwikkeling. Dagelijks zetten de pedagogisch professionals zich met hart, hoofd en handen in voor optimale ontwikkeling van ieder kind.

Deskundigheidsbevordering

Hoewel de organisatie al langer gebruikmaakt van coaching heeft de invoering van de Wet IKK in 2019, en het intreden van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie in 2022, het belang vergroot. “Wij zien pedagogische coaching echt als deskundigheidsbevordering,” legt Marijke Koekkoek, manager Pedagogiek en Kwaliteit bij Humankind uit. “Hoe beter onze pedagogisch professionals in staat zijn om pedagogisch didactische interventies te plegen, hoe groter de ontwikkelkansen van de kinderen zijn.”

Onderzoek uitbesteden

Om de inzet en meerwaarde van de geboden pedagogische coaching inzichtelijk te maken, schakelde de kinderopvangorganisatie Sardes in. Marijke: “We wilden zelf een onderzoek opzetten, maar kwamen tot het inzicht dat dit beter ging met externe ondersteuning. Met de hulp van Sardes kwam het project in een stroomversnelling. Binnen enkele weken lag er een heldere onderzoeksopzet en waren de vragenlijsten klaar om verspreid te worden.”

Een breed perspectief

Zowel het perspectief van de pedagogisch professionals als de pedagogisch coaches zelf komt in het onderzoek van Sardes aan bod. De coaches vertellen bijvoorbeeld welk deel van hun tijd aan coaching wordt besteed, welke coachingsvormen zij toepassen en of er gewerkt wordt aan de hand van een coachplan. De pedagogisch professionals geven inzicht in hoe zij deze methoden hebben ervaren. Zo achterhaalt Humankind hoe de coaching in de praktijk wordt vormgegeven en wat de impact ervan is.

Meetbaar

“Het meetbaar maken van pedagogiek is erg ingewikkeld,” legt Marijke uit. “Door het onderzoek uit te voeren onder coaches en pedagogisch professionals kan Sardes verbanden leggen en krijgen we een goede indruk van de bedoelde en onbedoelde effecten van de inrichting van de coaching. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen die hieruit voortkomen bieden mij een degelijke onderlegger om vervolgbesluiten op te nemen.”

Ben jij, net als Humankind, benieuwd naar de effectiviteit van pedagogische coaching?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer