Leesbevordering

Wie meer leest, is beter in taal. Dat is goed nieuws voor leerlingen van wie de taalontwikkeling niet voorspoedig verloopt. Zo krijgen we ze aan het lezen.

Oefening baart kunst

Wie meer leest wordt beter in taal. Het klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Ook bij lezen geldt: oefening baart kunst! Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. En wie beter in taal is, heeft betere kansen op een voorspoedige schoolloopbaan. Daar dragen we graag aan bij.

 

Leesbevorderingsonderzoek

In 2019 heeft Sardes in opdracht van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur onderzoek gedaan naar het leesgedrag van kinderen, jongeren, leraren en ouders en naar hun mening over lezen. De onderzoekers spraken met meer dan 100 respondenten in heel Nederland en analyseerden gegevens uit de monitor de Bibliotheek op school over basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Het onderzoek leverde een schat aan informatie op en werd samen met het advies LEES! gepresenteerd aan de minister voor onderwijs.

 

Meer lezen, beter in taal

In opdracht van Stichting Lezen hebben we onder de gemeenschappelijke noemer ‘Meer lezen, beter in taal’ een reeks brochures geschreven waarin recente inzichten uit onderzoek worden samengevat en vertaald naar de praktijk. Er zijn brochures voor kinderopvang (0-4 jaar), basisonderwijs, voortgezet onderwijs (vmbo) en mbo. Ook geven we in deze brochures adviezen voor de ontwikkeling van leesbevorderingsbeleid binnen scholen. Iedere brochure bevat voorbeelden van ‘wat werkt’.

 

Monitors

In opdracht van Stichting Lezen hebben wij een reeks monitors ontwikkeld die in heel Nederland gebruikt worden om het leesgedrag van kinderen en het leesbevorderend gedrag van professionals te volgen. De monitors laten zien wat het effect is van de maatregelen die school en bibliotheek gezamenlijk hebben genomen. Die informatie wordt gebruikt om besluiten te nemen over mogelijke nieuwe maatregelen. Er zijn monitors voor de kinderopvang, de BoekStartcoach in de kinderopvang, basisscholen, integrale kindcentra, voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, mbo, pabo.

Leespluim: bekroning van kwalitatieve (prenten)boeken

De Sardes-Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare (prenten)boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. De Sardes-Leespluim dient ter inspiratie van professionals die met jonge kinderen werken in de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Een onafhankelijke jury houdt bij de beoordeling rekening met de inzetbaarheid van de boeken in opvang en kleuteronderwijs en elke maand ontwikkelt een Sardes-expert educatieve activiteiten bij het boek.

Opdrachtgevers vertellen

CBS Melodie uit Rijswijk creëert met Taal100 een doorlopende leeslijn groep 1-8 en levende leescultuur

Lees meer

Uitgelichte publicaties