Schoolplannen

Een goed schoolplan kijkt niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten én vooruit. Wat vinden wij belangrijk? Wat hebben de leerlingen nodig? Waar willen we naartoe? Waar staan we nu? En wat onderscheidt ons?

Een goede basis

Het vierjarig schoolplan vormt een goede basis voor schoolontwikkeling. Het biedt sturing en brengt de visie, onderwijsaanpak en ambities van een school samen. Maar we zien dat het maken van het plan soms in de verdrukking komt door zaken als het regelen van vervanging van leerkrachten of ander ‘management-gedoe’. Begrijpelijk, maar zonde. Hiermee mist de school een kans op innovatie, teamontwikkeling, professionalisering en bezinning.

 

Toekomstgericht

Wat verwacht de maatschappij van het onderwijs, zowel nu als in de toekomst? Wat doen de scholen in de omgeving? Welke keuzes maken ouders en waarom? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk werkklimaat? Hoe kunnen we met een tekort aan personeel toch goed onderwijs verzorgen? Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen en met ingewikkeldere ondersteuningsbehoeften? Welke samenwerkingspartners willen we aan onze school verbinden? Al dit soort vragen komen aan bod tijdens de totstandkoming van het schoolplan. Dit maakt het proces ernaartoe misschien zelfs belangrijker dan het uiteindelijke document.

Bekijk de visual ‘Van koersplan naar schoolplan’

 

Een onafhankelijke, analytische blik

Sardes ondersteunt besturen, schoolleiders en teams bij het totstandkomingsproces. Dit doen we op verschillende niveaus en op verschillende manieren, afhankelijk van wat er speelt op een school of binnen een bestuur. Hierbij combineren we een analytische blik, inhoudelijke kennis van diverse onderwijsthema’s (o.a. passend onderwijs, onderwijsachterstanden, taalonderwijs), zicht op beleid en praktijk van het onderwijs en relevante procesvaardigheden.

 

Staat het schoolplan binnenkort op de agenda?

Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs. Wij denken graag met jullie mee over hoe je als bestuurder bijdraagt aan de kwaliteit van jullie schoolplan. Ook bieden we je graag inzicht in hoe je op een goede manier met jouw team in gesprek gaat over de inrichting van het onderwijs.

Opdrachtgevers vertellen

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

PO de Meierij werkt aan inclusiever onderwijs met de inclusieladders van Sardes

Lees meer

Aurelius College biedt leerlingen de ruimte om te ontdekken met 10-14 onderwijs

Lees meer

Stichting Peuterwerk zet koers naar de toekomst

Lees meer