Klik hier voor de online versie
januari 2016
Nieuwsbrief
Harmonisatie
Welkom
Om één voorschools stelsel voor het jonge kind te creëren, is harmonisatie van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie nodig (per 1 januari 2018). De eerste stappen zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet, aldus collega Jepma in deze nieuwsbrief.Sardes heeft gemeenten de afgelopen jaren ondersteund bij het harmonisatieproces. Er is veel ervaring opgedaan en er zijn onlangs twee mooie handreikingen uitgebracht. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. 

Ik wens u veel leesplezier,
Herman van Holt
Project uitgelicht
Ondersteuning bij harmonisatie
In de afgelopen jaren heeft Sardes tien gemeenten ondersteund bij harmonisatie. In zo’n traject worden de landelijke en lokale beleidsontwikkelingen geschetst en worden de financiën en de kengetallen van het voorschoolse stelsel (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) op een rijtje gezet, inclusief demografische ontwikkelingen. Vervolgens wordt met alle betrokken partijen (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs, ouders, JGZ en gemeente) gesproken over de toegankelijkheid, het aanbod en de kwaliteit van het huidige en het gewenste, toekomstige voorschoolse stelsel. Wat is de stip aan de horizon?
Lees meer >
Expertise uitgelicht
Handreikingen Harmonisatie
IJsbrand Jepma en Berend Schonewille van Sardes schreven in opdracht van de MOgroep twee handreikingen die gemeenten helpen bij de harmonisatie van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (vve), per 1 januari 2018. Er is ook een handreiking voor de (toekomstige) aanbieders van peuteropvang.De handreikingen zijn onderdeel van het ondersteuningstraject bij harmonisatie, dat het ministerie van SZW heeft uitgezet.
Download de handreikingen >
Collega uitgelicht
IJsbrand Jepma over harmonisatie
Het is goed dat straks alleen nog professionele beroepskrachten met peuters mogen werken. Vrijwilligers kunnen uiteraard blijven, maar dan wel in boventallige zin.Door de harmonisatie van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (vve) per 1 januari 2018 ontstaat een meer uniforme structuur voor kwaliteit, financiën en toezicht. Peuterspeelzaalwerk wordt peuteropvang en valt onder de Wet Kinderopvang.
Lees meer >
Kort nieuws
Veel interesse voor asielzoekerspeuters
Sardes en Pharos organiseren op 2 februari 2016 een bijeenkomst over Asielzoekerspeuters. De bijeenkomst is vol. Maar gezien de grote interesse en de actualiteit van het onderwerp, brengt Sardes volgende maand een extra nieuwsbrief uit over asielzoekerspeuters.

TINK voor VVE!
Vanaf dit jaar kunnen ook VVE-peuterspeelzalen subsidie aanvragen voor het volgen van de TINK-training. Op de site van Sardes kunt u alles lezen over TINK. Meer over de voorwaarden om subsidie te krijgen lees u op de site van het Agentschap SZW.


Agenda
4 en 18 februari
Masterclass IKC

15 februari 2016
De nieuwe vmbo-conferentie 

7 april 2016
IKC club

23 maart 2016
Lunteren in één dag

21 april 2016
Alle onderwijsmodellen in 1 dag

Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Sardes wil wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar brengen en samen met haar opdrachtgevers komen tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen.

Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00  
secretariaat@sardes.nl  
www.sardes.nl  
@SardesUtrecht  
facebook.com/sardesBV  

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse hebt getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.
Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief.