Klik hier voor de online versie
Februari 2020
Nieuwsbrief
Voorrang voor taalontwikkeling
logo van Sardes
Alle hens aan dek voor beter taalonderwijs

De PISA-resultaten laten zien hoe hard het nodig is om de kwaliteit van taalstimulering en taalonderwijs bovenaan de agenda te zetten. In deze nieuwsbrief leest u over enkele taalprojecten waarmee Sardes helpt om deze kwaliteit in de kinderopvang en op basisscholen te versterken.
decoratie pijl voor titel Bijzondere resultaten met TOP-VVE
Samen met Vinci Toponderwijs werkt Sardes aan TOP-VVE: een aanpak voor ontwikkelingsstimulering, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten én geïnspireerd door de ambitieuze uitgangspunten van de succesvolle Brede School Academie (BSA). Uit evaluatieonderzoek van de Universiteit Utrecht, met het CLASS-meetinstrument, blijkt dat TOP-VVE zorgt voor een sterke verbetering van professionele vaardigheden van pm’ers op het gebied waar dat het hardst nodig is: de kwaliteit van interactie met de kinderen.
  
Meer over TOP-VVE >
Bijzondere resultaten met TOP-VVE
decoratie pijl voor titel Schermen in de kinderopvang? Jazeker!
"Die kleintjes zitten al zoveel voor schermpjes, moet dat hier nu ook al?" 

Jazeker! Deelnemers aan de Kopgroep BoekStart in de kinderopvang hebben na afloop van het project al hun bedenkingen over het gebruik van digitale prentenboeken bij peuters aan de kant gezet.

"Ik ben helemaal om", zegt één van de deelnemers. "Je ziet gewoon het effect bij de kinderen. Ze leren meer woorden en begrijpen het verhaal nog beter. Nou, dat zegt mij genoeg."

Het Kopgroeptraject, dat Sardes uitvoerde in opdracht van Kunst van Lezen, werd begin februari afgesloten met een conferentie in Utrecht, waar deelnemende kinderopvangorganisaties en bibliotheken met terechte trots hun ‘good practices’ presenteerden.
  
Bekijk de good practices op de site van BoekStart Pro >
Schermen in de kinderopvang? Jazeker!
decoratie pijl voor titel Taal100: het hele team competent
Met de aanpak van Taal100 maken de taalexperts van Sardes het hele team van de basisschool effectiever in begrijpend luisteren en begrijpend lezen. De doorgaande leerlijn staat hierbij centraal. En dat niet alleen: het team leert ook zichzelf te professionaliseren, door een eenvoudige structuur van interne coaching.
  
Meer over onze Taal100-aanpak >
Taal100: het hele team competent
decoratie pijl voor titel Meer aandacht voor taal in de vaklessen
Ervaringen in Den Haag en Tiel wijzen uit dat er meer taalwinst in vaklessen te halen valt. Dubbelslag - een combinatie van training en observatie - laat vakdocenten van bijvoorbeeld gym, kunst, techniek bewuster omgaan met kansen voor woordenschat en mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in hun vaklessen.

“Door aandacht voor taal ga je bewuster lesgeven. Taal is zo een verrijking van mijn lessen”, aldus een gymleerkracht.
  

Lees meer over Dubbelslag >
Meer aandacht voor taal in de vaklessen
decoratie pijl voor titel Agenda
25 maart 2020
Gelijke kansen, goede schooladviezen

02 april 2020
Intervisiemiddag voor IKC-directeuren

07 april 2020

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##