Klik hier voor de online versie
April 2020
Tijd voor actie
En voor reflectie?
logo van Sardes
We leven in een bijzondere tijd. Een tijd die vraagt om actie. Want er moet veel geregeld worden. Zoals kinderopvang voor ouders uit cruciale beroepen en vitale processen. Ook de voortgang van het onderwijs, en de ondersteuning voor kwetsbare kinderen en jongeren in lastige thuissituaties, vragen om uw aandacht. 

Tegelijkertijd is dit  nu of straks – een moment om te reflecteren. Zijn we op de goede weg? Voeren we de juiste gesprekken met onze partners? En zijn we op de hoogte van wat er speelt in de vve, in het ouderbeleid en het onderwijs? 

In deze nieuwsbrief
  • Bieden we inzicht in welke acties u nu kunt nemen om achterstand, als gevolg van de coronacrisis, te verminderen.
  • Gaan we in op het lopende beleid dat om aandacht vraagt, zoals 960 uur vve en resultaatafspraken.
  • Vindt u relevante artikelen uit onze eigen bibliotheek, voor reflectie en verdieping.

Neem bij vragen over deze nieuwsbrief gerust contact met ons op. 
decoratie pijl voor titel Zomerschool en onderwijstijdverlenging
Hoewel ouders op dit moment hun uiterste best doen om hun kinderen te begeleiden bij het schoolwerk, maken veel leerkrachten zich zorgen. Zij vrezen dat vooral kinderen van laagopgeleide en laagtaalvaardige ouders een (taal)achterstand oplopen. 

Het is de taak van gemeenten en schoolbesturen om nu op deze situatie te anticiperen en gelijke kansen te bevorderen.
 
Manieren om kansengelijkheid te bevorderen >
Zomerschool en onderwijstijdverlenging
decoratie pijl voor titel 960 uur voorschoolse educatie
Veel gemeenten en aanbieders worstelen met de invoering van 960 uur voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters per 1 augustus 2020.

Naast inhoudelijke vragen roept het ook organisatorische en financiële vragen op: 
  • Hoe wordt 960 uur ve vormgegeven?
  • Welk aanbod krijgen reguliere peuters? 
  • Welke kwaliteit streven we na?
  • Welke subsidiesystematiek en -bedragen passen we toe?
  • Welk deel van het GOAB-budget willen we hiervoor reserveren? 
     
Sardes heeft een vijf stappenplan ontwikkeld om samen te komen tot een goede aanpak.

Bekijk het stappenplan >
960 uur voorschoolse educatie
decoratie pijl voor titel Nieuwe resultaatafspraken
Vanaf begin 2021 zijn er geen toetsen voor kleuters meer toegestaan in het leerlingvolgsysteem. Alleen observatie-instrumenten kunnen dan nog worden gebruikt als volginstrument. Dit betekent voor veel gemeenten dat zij - samen met het veld - nieuwe resultaatafspraken moeten formuleren. 

Een aantal gemeenten heeft deze noodzakelijke wijziging aangegrepen als kans om het gesprek, met schoolbesturen en kinderopvangaanbieders over de vve-kwaliteit, nieuw leven in te blazen. Het maken van resultaatafspraken en het monitoren van vve-resultaten is immers geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een effectieve werkwijze.

Aan de slag met resultaatafspraken?
Paulien Muller of Karin Vander Heyden denken graag met u mee over het opstellen van toekomstbestendige resultaatafspraken.
Nieuwe resultaatafspraken
decoratie pijl voor titel Inspiratie uit de Sardes bibliotheek
We hebben een aantal relevante rapporten en infograhics, die aansluiten op de thema's uit deze nieuwsbrief, voor u geselecteerd.

GOAB versterken

Met de hbo'er de ve verrijken

Een sterke doorgaande lijn

Kwaliteitsmonitor: Nederlandse kinderopvang beste van Europa

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##