Klik hier voor de online versie
December 2016
Nieuwsbrief
Kind en media
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Deze nieuwsbrief staat in het teken van mediaopvoeding. In tijden waarin het steeds belangrijker wordt dat kinderen beschikken over 21ste-eeuwse vaardigheden, groeit ook het besef dat, naast het werken aan mediawijsheid, ook mediaopvoeding een belangrijke rol speelt. Deze maand brengen wij de inmiddels bekende Sardes Special uit over dit thema. Een aantal artikelen uit de Special wordt hier uitgelicht.

Veel leesplezier, Hermann van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
Media in de kinderopvang
Hoewel de titel wellicht anders doet vermoeden, is Sardes geen voorstander van intensief gebruik van media met jonge kinderen. Wel is het belangrijk dat kinderopvangorganisaties mediabeleid ontwikkelen. Mediaopvoeding is niet alleen een taak van de ouders, maar ook van de kinderopvang. In de Sardes Special Kind en media van december 2016 presenteert Denise Bontje (adviseur bij Sardes en specialist mediaopvoeding) vijf stappen om in de kinderopvang met mediaopvoeding aan de slag te gaan.

Download het artikel >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertises uitgelicht
Professionalisering Kind & Media
Sardes heeft de ambitie om het uitgebreide netwerk van ouders en professionals rondom het kind bewust te maken van hun rol bij mediaopvoeding. En om professionals werkzaam in de kinderopvang en op scholen te ondersteunen in het bewust inzetten van media. Dit betekent niet automatisch meer gebruik van media op de groep, maar wel een bewust beleid met goede afspraken en professionals die weten wat ze doen en hoe. Kind & Media (een vervolg op Digidreumes) biedt inspiratiebijeenkomsten en trainingen en een Community voor getrainde professionals.
Lees meer over het professionaliseringsaanbod >
Expertises uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer Denise Bontje over de mediaopvoeding.

Hoe staat het met jouw mediabeleid?

Zaterdagavond. Met natte haren en in een frisgewassen pyjama mocht je nog even opblijven. Je nestelde je tussen je ouders in op de bank en kreeg dan een koffiefilterzakje met chips en een glas lauwe sinas. Samen keek je naar de Willem Ruisshow, de Honeymoon-quiz of een ander programma. Weet je het nog? Voor mij een herinnering die mij altijd is bijgebleven. Omdat het speciaal was. Zo vaak keken we ook niet tv en daarbij mocht ik opblijven. Maar vooral bijzonder omdat ik het samen met mijn ouders deed. We maakten grapjes en we spraken over wat we zagen.
Lees meer >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Publicatie uitgelicht
Sardes Special Kind en media
Ieder jaar brengt Sardes één of meerdere Specials uit. Deze maand verschijnt de Special Kind en media. Mediaopvoeding en het werken aan mediawijsheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede begeleiding van kinderen is noodzakelijk om ze tot mediawijze gebruikers te laten opgroeien. Ouders en professionals spelen daarbij een belangrijke rol. Sardes Special: Kind en media #hetbegintmetopvoeden belicht verschillende aspecten van mediaopvoeding tot mediawijsheid die nodig zijn om die rol te pakken.
Meer lezen >
Publicatie uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Sardes 25 jaar
Komend jaar viert Sardes haar 25-jarig jubileum. Het wordt een jaar waarin we u hopen te ontmoeten tijdens één van onze inspirerende bijeenkomsten. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Digitale taakondersteuning
In het opleidingsplan voor uw pedagogisch medewerkers staan vast weer interessante cursussen, trainingen of workshops gepland. Uit recent onderzoek blijkt echter dat dit vaak niet de meest effectieve vormen van professionalisering zijn. Pedagogisch medewerkers leren het meeste tijdens het werken in de praktijk en in samenwerking met hun collega’s. Dat pleit voor professionalisering op de werkvloer. Sardes en Tulser hebben voor pm'ers taakondersteuning op de werkplek ontwikkeld. Lees meer.

Pedagogisch coach
Alle pedagogisch medewerkers hebben het recht op een hbo-geschoolde pedagogisch coach. Dit betekent een mooie kans voor de ondernemende kinderopvangbranche om verder te investeren in kwaliteit. Maar er moeten ook keuzes gemaakt worden: hoe gaat u een pedagogisch coach inzetten op een manier die tot kwaliteits-verbetering leidt? Download hier de folder.

Gratis naar de NOT
Bent u bezig met de ontwikkeling van kindcentra of heeft u hier vragen over? Dan nodigen we u graag uit voor de NOT in Utrecht. De Werkplaats Kindcentra, waar Sardes deel van uitmaakt, organiseert elke dag vijf boeiende presentaties over dit thema. Klik hier voor het programma. Met deze link kunt u gratis inschrijven.

TINK gaat door in 2017!
Het ministerie van SZW kondigde deze week aan dat er ook in 2017 subsidie aangevraagd kan worden voor de TINK-training. Het Agentschap SZW opent op maandag 2 januari 2017 om 9.00 uur hun subsidieportaal. Meer details volgen; hou ook de TINK-pagina op de Sardes website in de gaten.

Kort nieuws
decoratie pijl voor titel Agenda
Naar een TOP schakelklas
1 februari 2017

Werken aan visie op mediaopvoeding in de kinderopvang
6 februari 2017 (wordt vaker aangeboden)

De baby in de spotlight! Presentatie handreiking over de babyopvang
20 februari 2017

De kinderen van juf Kiet
Educatief aanbod voor nieuwkomers van 2-12 jaar
8 maart 2017

De gemeente en het IKC
16 maart 2017

Alle onderwijsmodellen in één dag
20 april 2017 

Het complete overzicht vindt u op onze website.
Het hele jaar door worden er TINK-trainingen gegeven. Klik hier voor data.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.