Klik hier voor de online versie
Januari 2017
Sardes 25 jaar
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Dit jaar viert Sardes haar 25-jarig jubileum. Het wordt een jaar waarin 'ontmoeten, verbinden en onderzoeken' centraal staan en waarin we u hopen te verwelkomen bij inspirerende bijeenkomsten. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Veel leesplezier, Hermann van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Een kleurrijke geschiedenis
In de afgelopen jaren heeft Sardes zich ingezet voor kinderen en jongeren, met als belangrijke thema's gelijke kansen, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid en taal & lezen. 
Lees onze jubileumfolder en neem een kijkje in de kleurrijke geschiedenis van Sardes.
Download hier de folder over Sardes 25 jaar >
Een kleurrijke geschiedenis
decoratie pijl voor titel Blik op de toekomst
Ook in de toekomst zal Sardes in het werkveld van opvang, onderwijs en opvoeding een professionele en toonaangevende speler zijn. Een speler die ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. Die vertrouwt op de wijsheid van de wetenschap, op de dienstbaarheid van het beleid, maar vooral op de kracht van de praktijk.

De volgende thema’s staan in ieder geval op onze agenda:Strategische consultancy, Sardes Analytics, lokaal educatief beleid, digitale media, het jonge kind, innovatieve professionalisering, asielzoekerspeuters, Kind & Media, 21ste-eeuwse vaardigheden, executieve functies en zelfsturing, integraal kindcentra, passend onderwijs, nieuwkomers, taalontwikkeling, mediaopvoeding, schoolleiderschap en schoolontwikkeling, gepersonaliseerd leren, harmonisatie, zorgend ouderschap.

Wilt u inspiratie opdoen? Kom dan naar één van onze bijeenkomsten.
Overzicht trainingen en bijeenkomsten >
Blik op de toekomst
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
De NOT
Sardes is de hele week aanwezig op de NOT bij de stand van Werkplaats Kindcentra en op woensdag in de pop-up store van EDventure. Bent u bezig met de ontwikkeling van kindcentra of heeft u hier vragen over? Dan nodigen we u graag uit. De Werkplaats Kindcentra, waar Sardes deel van uitmaakt, organiseert elke dag vijf boeiende presentaties over dit thema. Met deze link kunt u gratis inschrijven.

Overname Digidreumes
Sardes heeft Digidreumesen BV per 1 januari 2017 overgenomen van Het Kinderopvangfonds. Sardes bedankt Het Kinderopvangfonds voor deze kans. Lees meer.
decoratie pijl voor titel Agenda
Het jubileum vieren we met ontmoetingen. We hebben in 2017 mooie bijeenkomsten gepland.

Naar een TOP schakelklas
1 februari 2017

Werken aan visie op mediaopvoeding in de kinderopvang
6 februari 2017 (wordt vaker aangeboden)

De baby in de spotlight! 
Presentatie van de handreiking over babyopvang
20 februari 2017

De kinderen van juf Kiet
Educatief aanbod voor nieuwkomers
8 maart 2017

De gemeente en het IKC
16 maart 2017

Het IKC in één dag
18 april 2017

Alle onderwijsmodellen in één dag
20 april 2017 

Het complete overzicht vindt u op onze website.
Het hele jaar door worden er TINK-trainingen gegeven. Klik hier voor data.
Agenda

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.