Inclusief onderwijs

Een onderwijssysteem dat rekening houdt met unieke interesses, vaardigheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Dat is inclusief onderwijs. De transitie naar dit onderwijssysteem kent uitdagingen, maar biedt ook veel mooie kansen.

Van segregatie naar inclusie

In Nederland volgen 71.605 (2021) kinderen onderwijs in een aparte setting: het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs. Hun leven is anders dan dat van leeftijdsgenoten, die naar een reguliere school gaan. De school is vaak verder weg van huis, waardoor ze elke dag langer moeten reizen van huis naar school. Hierdoor hebben deze kinderen vaak ook minder vriendjes in de buurt om na school mee te spelen.

 

Inclusief onderwijs biedt ieder kind kansen

Inmiddels weten we dat gespecialiseerd onderwijs leerlingen minder kansen biedt op regulier vervolgonderwijs (kijkend naar verzuim en diplomakansen in het vervolgonderwijs). Ook bereidt het hen minder goed voor op de arbeidsmarkt en het vinden en vasthouden van betaald werk. Als onderwijs in een aparte setting kinderen niet dezelfde kansen biedt, zouden we extra onderwijsondersteuning anders moeten organiseren zodat elk kind met leeftijdgenoten kan meedoen, leren en ontwikkelen. Daar komt inclusief onderwijs in beeld. Inclusief onderwijs gaat over het organiseren van een onderwijssysteem dat rekening houdt met de diversiteit in unieke interesses, vaardigheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

 

Visievorming inclusief onderwijs

Bij de transitie naar inclusief onderwijs zijn veel partijen betrokken: gemeenten, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, maar ook kinderopvangorganisaties en jeugdhulp organisaties. Wij faciliteren de gesprekken om de kansen, zorgen en ambities van de betrokken partijen in kaart te brengen.

 

Onderzoek en advies

Stappen naar de toekomst starten vaak bij de vraag ‘waar staan we nu?’. Sardes doet met behulp van openbare data onderzoek naar de ondersteuningsstructuur bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs. En geeft een helder advies over de kansen voor doorontwikkeling naar inclusief onderwijs, dat past bij de gedeelde ambities.

Inclusieladders

Wil je als school, bestuur of samenwerkingsverband aan de slag met inclusiever onderwijs, dan kunnen onze inclusieladders je daarbij helpen. De inclusieladders faciliteren het gesprek om met elkaar tot een concreet ambitieniveau en een gezamenlijke taal over inclusief onderwijs te komen. Over wat er moet gebeuren is er geen discussie meer. In plaats daarvan voer je gesprekken over het ‘Hoe dan…?’ In de video licht adviseur en onderzoeker Sanne Spiero de inclusieladders toe.

Opdrachtgevers vertellen

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

PO de Meierij werkt aan inclusiever onderwijs met de inclusieladders van Sardes

Lees meer

Aurelius College biedt leerlingen de ruimte om te ontdekken met 10-14 onderwijs

Lees meer

Stichting Peuterwerk zet koers naar de toekomst

Lees meer

Uitgelichte publicaties