VVE-certificering voor ROC's

Veel ROC’s willen hun studenten PW, OA en SAW certificeren voor VVE. Voor de PW-opleidingen geldt dat zij vanaf 2016 een VVE-module als keuzeonderdeel moeten aanbieden. Ook het werkveld verlangt steeds vaker van PW, OA of SAW afgestudeerden dat zij een VVE-module hebben gevolgd.

ROC’s geven de voorkeur aan een VVE-scholing die breed is, inhoudelijk de specifieke VVE-programma’s overstijgt en tegelijkertijd wel voldoet aan de kwalificatie-eisen die in het nieuwe kwalificatiedossier gesteld worden aan het keuzedeel MBO ‘ontwikkelingsgericht werken in VVE’. Sardes biedt hiervoor ondersteuning en scholing op maat.

 

Programma

Sardes verleent VVE-certificering van het keuzedeel ontwikkelingsgericht werken in VVE op basis van twee criteria:

1.    Inrichting van het curriculum

Sardes biedt ROC’s de mogelijkheid om de kwaliteit van hun VVE-aanbod te laten beoordelen en waarderen op basis van het Bronnenboek ‘Vversterk in de Opleiding’. De materialen in het Bronnenboek bieden theoretische inhouden, evenals lessuggesties, beeldmaterialen, en (praktijk)opdrachten voor verwerking van de stof. Sardes geeft vervolgens aanbevelingen om het aanbod waar nodig bij te stellen, aan te vullen of te verbeteren. Ook verleent Sardes desgewenst op maat ondersteuning bij de (her)inrichting van het curriculum en het keuzedeel VVE. Op basis daarvan kan Sardes een verklaring afgeven dat de kwaliteit naar Sardes maatstaven op orde is. Het ROC mag dan op het certificaat dat aan hun deelnemers wordt uitgereikt de naam van Sardes als onafhankelijke expert gebruiken.

2.    Professionaliteit van docenten

De professionaliteit van de docenten die het curriculum en het keuzedeel VVE verzorgen, dient voldoende te zijn om het stempel ‘VVE-gecertificeerd’ te verkrijgen. Samen met de opleiding onderzoekt Sardes op welke onderdelen de docenten bijscholing nodig hebben. Te denken valt daarbij aan thema’s als OpbrengstGericht Werken, interactievaardigheden of ouderbetrokkenheid. Sardes verzorgt de professionalisering die meestal zo’n 3-5 dagdelen beslaat. Na afloop ontvangen de docenten een certificaat.

 

Kenmerken van het traject

  • Op maat aanbod, afgestemd op werkpraktijk en uitgangspunten van de opleiding.
  • Op maat en in-company training voor docenten
  • Inhouden, opdrachten en beeldmaterialen voor invulling van curriculum en keuzedeel VVE
  • Hulp en ondersteuning bij de (her)inrichting van het curriculum en keuzedeel
  • Certificering op basis van kwaliteit van het VVE-keuzedeel en bekwaamheid van docenten op het gebied van VVE

 

Achtergrond

Vanaf 2009 heeft Sardes onder de naam ‘Vversterk in de Opleiding’ op vele ROC’s en PABO’s begeleiding gegeven aan kwaliteitsverbetering van het curriculum voor het onderdeel VVE. Vversterk in de Opleiding maakte deel uit van het landelijke, door OCW gefinancierde VVE-bijscholingstraject Vversterk. Sardes heeft voor ‘Vversterk in de Opleiding’ bronnenmateriaal en opdrachten voor studenten ontwikkeld om het curriculum ‘VVE-proof’ te maken. De Inspectie honoreert de scholing van Sardes gebaseerd op ‘Vversterk in de Opleiding’: pm’ers die deze scholing hebben gevolgd, voldoen aan het criterium ‘VVE-geschoold’. De inhouden van Vversterk in de Opleiding zijn voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen in beleid en praktijk rond VVE. Op basis hiervan is Sardes bereid opleidingen een VVE-certificering te verlenen die voldoet aan de nieuwste eisen aan het MBO (2016).

 

Voor wie

Opleidingscoördinatoren en curriculumontwerpers.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie, neem dan contact op met één van onze experts.

Meer weten?