Sardes actief in de Kennisrotonde

22 mei 2017

Begin 2016 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de Kennisrotonde gelanceerd. De meerwaarde van de Kennisrotonde is de realisatie van één loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.

Sardes is sinds dit jaar actief als kennismakelaar voor de Kennisrotonde en beantwoordt regelmatig vragen. Deze week werden de antwoorden van collega’s Sandra Beekhoven (kennismakelaar Kennisrotonde) en Karin Vander Heyden (Sardes) op de volgende vragen gepubliceerd:

Draagt het verbaal uiten van gevoelens bij aan het welbevinden van leerlingen op de basisschool?
Taalontwikkeling speelt een belangrijke rol in de emotionele ontwikkeling. Hoe taliger kinderen zijn, hoe makkelijker zij hun gevoelens kunnen benoemen en uitleggen. Het is dus essentieel dat kinderen een gevoelswoordenschat opbouwen. Leerlingen die hun ervaren gevoel niet in woorden kunnen omzetten, zullen andere wegen zoeken (slaan, zich terugtrekken) om uitdrukking te geven aan innerlijke onrust. Goede communicatievaardigheden verminderen het risico op emotionele problemen. Over de specifieke invloed van praten over gevoelens op het welbevinden van leerlingen, zijn echter geen onderzoeksresultaten bekend. Lees meer.

Wat zijn de effecten van homogeen en heterogeen groeperen op de taal- en rekenprestaties op de basisschool?
Groeperen op leerprestaties heeft positieve effecten, vergeleken met instructie geven aan de hele klas. Homogeen groeperen heeft gemiddeld positievere effecten dan heterogeen groeperen. De effecten van homogeen groeperen zijn daarbij sterker voor taal dan van voor rekenen. Vooral gemiddelde en beter presterende leerlingen hebben baat bij homogeen groeperen. Voor zwakker presterende leerlingen lijkt heterogeen groeperen effectiever. Lees meer.

Meer over de Kennisrotonde.