Conferentie Motiverend leesonderwijs

04 oktober 2017


Onderwijspraktijk en wetenschap in wisselwerking over begrijpend lezen en motivatie

Leren lezen is van wezenlijk belang voor schoolsucces en in het dagelijkse leven. Uit internationaal onderzoek weten we dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld presteren op leesvaardigheid, maar minder goed scoren op leesmotivatie. Op veler verzoek staat dit jaar daarom het thema ‘Motiverend leesonderwijs’ centraal op de conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

In twee plenaire lezingen en een keur aan workshops doet u in één dag volop nieuwe inzichten op over leesmotivatie. CED-Groep, Sardes, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Gent en andere experts leveren hun bijdrage aan deze conferentie.

 

Voor wie is de conferentie bedoeld?

Voor leerkrachten, docenten, taalcoördinatoren en intern begeleiders uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en onderwijsadviseurs.

 

Aanmelding

Aanmelding kan via de website van de CED-groep. Klik hier voor aanmelding.

 

Programma

Download hier het programma.