Landelijke vmbo-mbo conferentie

30 november 2017

 

"Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo"

Op 30 november 2017 organiseren Sardes en Actis de landelijke vmbo-mbo conferentie 2017.  Docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals uit het veld ontmoeten elkaar op deze dag om na te denken over schakelen tussen vmbo en mbo.

Op deze  conferentie gaan we met u op zoek naar die verbindende krachten tussen vmbo en mbo en hoe deze dan verder vorm te geven! Vraagstukken die onder meer aan bod komen tijdens deze dag;
• Hoe organiseer je samenwerking in de regio?
• Hoe stem je het onderwijs af met de arbeidsmarkt in de regio?
• Hoe bepaal je met elkaar welke arbeidskrachten in de nabije toekomst nodig zijn en
   welke leerpaden daarvoor nodig zijn?
• Zijn er doorlopende lijnen in de zorg en LOB?
• Hebben we voortijding schoolverlaten beter onder controle door koppeling aan de
  samenwerkingsverbanden?
• Wat zijn de juridische mogelijkheden voor samenwerking tussen vmbo en mbo?
• En daaruit voortvloeiend: welke punten moeten daarom nú aan de politiek worden
   meegegeven om belemmeringen op te heffen?

Genoeg vraagstukken om met elkaar te doordenken en uit te werken. De landelijke vmbo-mbo conferentie is de ideale gelegenheid om samen met uw hele team, collega's van vmbo- én mbo-scholen te ontmoeten en te leren met én van elkaar. Dit versterkt uw professionaliteit en die van uw collega’s, zodat eigen accenten gelegd kunnen worden in het onderwijsaanbod en adequaat geanticipeerd kan worden op veranderingen.

Alle deelnemers ontvangen de publicatie Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo van Renée van Schoonhoven en Frank Studulski (red.). Een bundel met bijdragen van verschillende auteurs, ieder met een eigen kijk op de relatie vmbo-mbo.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.