Training: De groep als pedagoog (& groepsmanagement)

Er is een aantal belangrijke uitgangspunten voor deze training:
•  kinderen kunnen veel van elkaar leren: de groep als pedagoog
•  sociaal emotionele ontwikkeling kun je bewust stimuleren
•  executieve functies kunnen kinderen leren, maar wel stap voor stap
•  kinderen zijn verschillend: aandacht voor diversiteit
•  een speels en effectief middel zijn mediators, hulpmiddelen om kinderen te helpen
    bij het leren van allerlei vaardigheden zoals elkaar niet storen en luisteren
    (fluisterstemmetjes; oren en mond;…)
•  kansen creëren en kansen grijpen
•  aandacht voor interactievaardigheden

 

Programma

Bijeenkomst 1 t/m 3 - Samenspelen
Je gaat je kennis over spelontwikkeling aanscherpen zodat je imitatiespel van parallelspel kunt onderscheiden en weet wanneer je met eenvoudige rollenspellen kunt beginnen.

Voor kinderen is goed contact met leeftijdgenoten belangrijk. Sociale vaardigheden zorgen ervoor dat ze in de omgang zowel aan de eigen wensen en behoeftes als aan die van anderen kunnen voldoen. Die vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes, en goed om te kunnen gaan met conflicten.  We vinden het belangrijk dat een kind een positief zelfbeeld heeft en vertrouwen heeft in zichzelf en de ander. Belangrijke vaardigheden voor kinderen zijn leren luisteren en vragen stellen, samenwerken en samenspelen. Het zijn bovendien belangrijke 21ste -eeuwse vaardigheden.

We gaan in op de volgende (spel)situaties waarin we kinderen op elkaar betrekken:
1. Zelfstandig spelen
2. Contact maken
3. Uiten van emoties
4. Samen spelen
5. Oplossen van conflicten

Er zijn verschillende manieren om kinderen te ondersteunen in hun sociale omgang en het aanleren van sociale vaardigheden. Je gaat oefenen met:
• kinderen een spelplannetje laten maken zodat zij vooruit denken wat zij en met wie zij gaan spelen
• eenvoudig rollenspel met jonge kinderen met behulp van voorwerpen
• rollenspellen voor kinderen die uitdaging nodig hebben
• creatieve opdrachten: het maken van gezamenlijke bouw- en kunstwerken waarin kinderen leren samen werken
• speciale activiteiten waarin we sociale vaardigheden oefenen, zoals impulsbeheersing (pinkelen); uitstellen van behoefte

Bijeenkomst 4 - Groepsmanagement
In deze bijeenkomst breng je je groepsmanagement in beeld en maak je een verbeterplan. Onderdelen vormen: dagritme, speel leeromgeving, routines, dag structureren, wennen begroeten en afscheid nemen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen veel moeten wachten gedurende de dag. Herken je dat? We gaan met elkaar bespreken hoe je een dag efficiënt kan indelen.

 

Werkwijze

Tijdens de themabijeenkomsten ga jij vooral zelf aan de slag. We wisselen opdrachten af met discussie en korte blokken toelichting. Jij bent zelf de baas over je eigen leerproces. De themabijeenkomsten zijn praktijkgericht. In iedere bijeenkomst leer je altijd iets om de volgende dag mee aan de slag te gaan en je krijgt een werkopdracht mee. De eindopdracht is er op gericht om ook in de toekomst te zorgen voor een efficiënt groepsmanagement en kinderen die betrokken zijn in hun spel.

 

Resultaat

Je leert onder andere hoe je kinderen op elkaar kunt betrekken in verschillende situaties, en hoe je kritisch kan kijken naar momenten waarop kinderen moeten ‘wachten’ en er veel energie verloren gaat.
Daarnaast neem je je groepsmanagement onder de loep en maak je een plan om het te verbeteren.

 

Voor wie

Leidsters en leerkrachten.

 

Meer informatie

Uw trainer:  Lilian van der Bolt | l.van.der.bolt@sardes.nl  | 06-22584046

 

 

Meer weten?