Ouderbetrokkenheid en het brein

Voor scholen die een aanpak voor ouderbetrokkenheid zoeken op basis van wetenschappelijke inzichten over het (kinder)brein hebben Sardes en Breinwerk een unieke serie workshops voor ouders ontwikkeld. Op een laag-drempelige manier worden ouders geïnformeerd over leren en het brein. Zij ervaren dat zij de school kunnen helpen, om hun kind beter te laten leren. Deze  aanpak vergroot de betrokkenheid van ouders bij het leren en bevordert onderwijsondersteunend gedrag.


Ouderworkshops

Er zijn zes workshops van 2 uur ontwikkeld die gebaseerd zijn op kennis over het brein en leren. De thema’s zijn:

  1. Helpen bij leren: ouders krijgen inzicht in de werking van het brein en hoe leren werkt. Hierbij komt aan bod hoe verschillend talenten van kinderen zich ontwikkelt.
  2. Postitief werkt beter: ouders krijgen inzicht hoe een lerende mindset werkt en vragen over  straffen en belonen.
  3. Bewegen is goed voor het brein: helpen bij leren gaat niet alleen over het hoofd maar ook over het lijf. Bewegen, goede voeding, wat doet dit met het brein? 
  4. Begeleiden bij huiswerk: ook zonder dat je als ouder alle vakken precies kent, kun je je kind helpen bij het maken van huiswerk bijvoorbeeld door  afspraken maken, aanmoedigen en checken. 
  5. Omdat ik het zeg: ouders krijgen inzicht in het gebruik van regels, wat is nu effectief voor ons brein? 
  6. De pre-puber: vanaf 10 jaar gebeurt er van alles in het brein van kinderen. Er wordt Ingegaan op wat er veranderd en hoe je hier  als ouder mee om kunt gaan.

 

Ons aanbod

Wij bieden een pakket aan van drie workshops inclusief een team-informatiebijeenkomst voor € 3000,- (incl. BTW).

 

Interesse?

Neem contact op met:
• René Melisse (Sardes)    r.melisse@sardes.nl
• Ria van Dinteren (Breinwerk)    mail@riavandinteren.nl

Download folder