Basistraining OGW sociaal-emotionele ontwikkeling en spel

 

Het trainingsaanbod OGW sociaal-emotionele ontwikkeling en spel stelt het spontane spel van peuters en kleuters centraal en laat zien hoe je van daaruit bewust werkt aan de ontwikkelingsdoelen SEO en spel. De cursus OGW sociaal-emotionele ontwikkeling en spel is gebaseerd op de succesvolle interactieve cursus OGW voor peuters en kleuters. Het aanbod omvat twee cursusdagen.

 

Programma

Dag 1
In de eerste trainingsdag staan spel en sociaal-emotionele ontwikkeling centraal; het observeren, de ontwikkeling van spel en SEO, het bepalen waar een kind staat op dit terrein en het bepalen en vaststellen van doelen.

Dag 2
tijdens de tweede bijeenkomst staat het doelbewust werken centraal, het afstemmen en bepalen van aanbod, ondersteuning en begeleiding op het terrein van SEO en Spel.

 

Resultaat

De training OGW SEO en spel leert professionals flexibeler om te gaan met methoden en activiteitenprogramma’s. Verder leert het hen doelen en behoeften van peuters en kleuters beter op elkaar af te stemmen.  Dit vergroot de competenties van jongekindprofessionals op het gebied van het omgaan met verschillen en het groepsmanagement.

 

Voor wie

Basistraining OGW sociaal-emotionele ontwikkeling en spel is een training voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

 

Aanmelding

De Basistraining OGW sociaal-emotionele ontwikkeling en spel is ontwikkeld door Sardes en wordt uitgevoerd door partners die door Sardes hiervoor opgeleid zijn. Een aantal bij EDventure aangesloten onderwijsadvies- en trainingsbureaus biedt de training inmiddels aan:
Driestar Educatief, Edux Onderwijspartners en IJsselgroep.

Al deze organisaties hebben één of meer trainers in huis die zijn opgeleid om OGW sociaal-emotionele ontwikkeling en spel te kunnen geven. Kijk voor het exacte aanbod voor u in de regio op de websites van de aanbieders!

Wilt u getraind worden door Sardes, neem dan contact op met één van onze experts.

Meer weten?