Aandacht voor armoede om kansengelijkheid te stimuleren

16 maart 2021

Armoede is één van de grootste risicofactoren voor onderwijsachterstanden. Daarom vragen wij, namens de Alliantie Kinderarmoede, aandacht voor de campagne van SIRE

 

Wist u dat 1 op de 13 kinderen in ons land in armoede opgroeit?
Dat zijn ruim 250.000 kinderen, die niet mee kunnen doen, die stress ervaren, in hun ontwikkeling belemmerd worden en een onzekere toekomst tegemoet gaan. De verwachting is dat dit aantal explosief toe zal nemen. Om armoede te doorbreken, moeten we inzetten op het zien en realiseren van het potentieel van kinderen. Door kinderen te versterken en te stimuleren in hun ontwikkeling, vergroten we hun persoonlijk kapitaal en daarmee hun kansen.

 

Interventies voor een breder perspectief

Kwalitatief hoogwaardige aanvullende programma's in en om het onderwijs, maar ook hoge verwachtingen, dragen hieraan bij. Net als schooladviezen, die passen bij hun potentieel. En natuurlijk de juiste materialen, zoals een laptop en internetverbinding, nu het onderwijs veelal op afstand plaatsvindt. Met de juiste interventies bieden we deze kinderen een breder perspectief op de toekomst.

 

Sardes zet in op kwaliteit

Dagelijks zetten wij ons in om de kwaliteit van opvang en onderwijs voor deze doelgroep te verbeteren. Door onderzoek te doen naar effectieve programma’s, scholen, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties te begeleiden bij de implementatie, en gemeenten en scholen te ondersteunen bij de totstandkoming van extra aanbod in en om opvang en onderwijs.

 

Leestip: handreiking omgaan met armoede op scholen

Hoewel scholen armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving. Om scholen daarbij te helpen, ontwikkelde de Hogeschool Rotterdam de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen. Handreiking voor po en vo’.