Anne Hoogenboom MSc

Anne Hoogenboom
Anne Hoogenboom MSc
Adviseur
a.hoogenboom@sardes.nl

• Kan uw onderwijs beter aansluiten bij de veranderende vraag van arbeidsmarkt en samenleving? 
• Wilt u uw leerkrachten of docenten in een krachtige rol van change agent zetten?
• Wilt u uw school open zetten voor duurzame en effectieve samenwerking? 
• Wilt u meer actief en uitdagend onderwijs aanbieden?    

 

Voorstellen

Ik ben Anne Hoogenboom, onderwijsadviseur bij Sardes. Ik ondersteun en begeleid teams en schoolleiders die op zoek zijn naar manieren om hun onderwijs meer toekomstbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door een duurzame en effectieve verbinding te leggen tussen de school en de lokale samenleving. Of door te kiezen voor vormen van ontdekkend, onderzoekend of ontwerpend leren, eventueel in combinatie met een meer integraal of vakoverstijgend aanbod. Onderwijs in authentieke of levensechte context laat leerlingen in samenhang leren en sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en jongeren. Het vraagt van leerkrachten en docenten dat zij losser komen te staan van de methode en met elkaar hun lessen inrichten. Om hun professionele ruimte te benutten hebben leerkrachten of docenten visie, lef en vertrouwen nodig, in zichzelf en elkaar maar vooral ook in hun leerlingen. Ik zet teams in de rol van change agent  en help scholen deze slag te slaan.

“Onderwijs is niet alleen ‘leuk voor later’. Het is niet alleen bedoeld om dingen te leren die je later in een beroep kunt toepassen. Want allereerst: welke beroepen zijn er later nog? Onze samenleving en de arbeidsmarkt veranderen  razendsnel onder invloed van technologisering. De wereld wordt groter en tegelijkertijd kleiner. Traditionele lokale sociale verbanden maken plaats voor nieuwe, meer flexibele en internationale vormen van samenwerken en samenleven. Het onderwijs heeft de aansluiting op de veranderende vraag van samenleving en arbeidsmarkt in veel gevallen nog niet gemaakt. Daarbij heeft onderwijs ook tot doel om kinderen en jongeren te vormen tot volwassenen die zelfstandig en zelfbewust participeren in een veeleisende omgeving. Onderwijs is ‘leren voor het leven’. En dat leven, dat is er niet alleen later, dat is er nu.”

 

Resultaten

• Scholen die naast kennisoverdracht ook inzetten op brede vaardigheden
• Scholen die kansen in hun omgeving benutten
• Een breed gedragen en activerend antwoord op de vragen waarom, wat èn hoe.
• Teams die meer open zijn om van en met elkaar te leren 
• Meer gemotiveerde leerlingen en meer gemotiveerde leerkrachten of docenten. 

 

Ervaring en opleiding

Anne Hoogenboom studeerde Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Als teamleider, projectleider en manager heeft zij tussen 2007 en 2017 bij een lokale welzijnsorganisatie verschillende projecten opgezet in en rond het onderwijs. Bijvoorbeeld gericht op leesbevordering, ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling of het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Als coördinator van de lokale educatieve agenda heeft zij gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties ondersteund bij de realisatie van het OnderwijsKansenbeleid.  Zij heeft in 2013 de Executive Master Public and Non-Profit Management afgerond aan het TiasNimbas in Tilburg met als specialisatie innovatie in de semi-publieke sector. Anne heeft verschillende kennisnetwerken opgezet. Kennisdeling en onderwijskansen zijn een centraal thema in haar werk. Anne werkt sinds het voorjaar van 2017 bij Sardes. 

 

Erkende kwaliteit bij Sardes