Sardes op de conferentie Doe mee(r) met taal

24 oktober 2017

Op 20 november 2017 vindt de landelijke conferentie 'Doe mee(r) met taal' plaats in Theater de Meervaart in Amsterdam. De conferentie is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Zij helpen gemeenten, bibliotheken, werkgevers en maatschappelijke organisaties om samen laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden.

Karin Hoogeveen, Heleen Versteegen en Arline Spierenburg (thema-adviseur bij Ouders &Onderwijs) organiseren de workshop 'De stem van ouders, voor succesvolle samenwerking'. In een deelsessie speciaal gericht op de samenwerking met laaggeletterde ouders gaan zij graag met u in gesprek over de vraag 'Hoe kan je zorgen dat ook laaggeletterde en laagtaalvaardige ouders zich gehoord voelen?'.

Klik hier voor meer informatie over de conferentie Doe mee(r) met taal 

Meer weten?