Zenuwachtig voor de taaltoets? Maak van taal een feestje! (KIDDO)

18 mei 2018

Pedagogisch medewerkers moeten kunnen  aantonen dat zij kunnen spreken en communiceren op taalniveau 3Fof B2. Deze kwalificatie-eis gaat in per 1 januari 2023. Sinds 2014 is deze taaleis onderdeel van het mbo3-diploma. Medewerkers die in of na 2014 hun diploma hebben gehaald, kunnen aantonen dat zij voldoen aan de kwalificatie-eis voor taal. Veel kinderopvangmedewerkers kunnen dat echter niet. Zij zullen in een toets moeten laten zien dat zij voldoende taalvaardigheid hebben. Zo niet, dan moeten zij aanvullende scholing doen.

Dit zal een hoop vragen oproepen bij pedagogisch medewerkers. Vakblad KIDDO legt Tessa van Velzen, adviseur bij Sardes, een aantal vragen voor over de nieuwe kwalificatie-eis 3F voor taalvaardigheid voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Download het artikel hier