Luizenmoeders en klusvaders

02 november 2018

Column in nieuwsbrief van Vaders aanwezig:

Vaders laten kinderen in bomen klimmen en moeders plakken de pleisters. ‘Ja hoor, daar gaan we weer’, denk ik bij berichten over waarom het voor kinderen zo belangrijk is dat mannen betrokken zijn. Mannen voeden anders op dan vrouwen, is de heersende opvatting. Dat zien we bijvoorbeeld in de resultaten van de Emancipatiemonitor: 65% van de vrouwen en 63% van de mannen vindt dat de vrouw (veel) handiger is in de zorg voor kinderen dan de man. En een kwart van de vrouwen en ruim 40% van de mannen vindt dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden. Lees de hele column.

Nieuwsbrief van VADERS aanwezig

 

Artikel Vaders betrekken bij onderwijs (HJK - november 2018)

Leerkrachten zijn eerder geneigd om met moeders dan met vaders te communiceren. Ook bij de vraag naar hulpouders, bijvoorbeeld bij het bestrijden van luizen, worden de mannen nog weleens ‘vergeten’ (Hoogeveen, Donkers, & Bontje, 2018). Waarom is het belangrijk om vaders te betrekken bij het onderwijs en hoe doe je dat? Lees hier het hele artikel 

Lees meer over betrokken vaderschap op de website van Sardes.