Ruim baan voor leraren

08 november 2018

Woensdagochtend is het advies Ruim baan voor leraren gepubliceerd.

Er is veel aandacht voor het lerarenberoep, zowel bij beleidsmakers als in de media. Terecht, want leraren zijn cruciaal voor goed onderwijs. Het beroep staat echter onder druk, onder andere door toenemende lerarentekorten. De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad de volgende adviesvraag gesteld: Hoe kunnen opleidings- en arbeidsstructuur zo worden vormgegeven dat ze op termijn bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren? 

In antwoord op deze vraag komt de Onderwijsraad met het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap. De raad introduceert een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur.

Lees hier het nieuwsbericht van de Onderwijsraad.
Download het advies Ruim baan voor leraren.

Sardes schreef eerder het Acquis leraren. Dit geeft een overzicht van adviezen die de Onderwijsraad in de periode 2009-2017 heeft uitgebracht op het terrein van de leraar en de lerarenopleiding. Tevens besteedt deze publicatie aandacht aan de reacties op deze adviezen. Download het Acquis.