Corona-achterstanden inhalen in de Gelijke-Kansen-Alliantie-Gemeenten: ondersteuning door onderwijsexperts 

01 september 2020

Schoolbesturen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen. Om de aanvraag soepel te laten verlopen, en de juiste keuzes te maken voor educatieve programma’s, kunnen GKA-gemeenten via EDventure een beroep doen op begeleiding door een schoolbegeleidingsdienst in de regio. 

 

Samenwerkingsverband schoolbegeleidingsdiensten

EDventure,  het samenwerkingsverband van schoolbegeleidingsdiensten waar Sardes als kennispartner aan verbonden is, helpt gemeenten (die aangesloten zijn bij de Gelijke-Kansenalliantie) bij het bestrijden van de onderwijsachterstanden, die leerlingen als gevolg van de coronamaatregelen hebben opgelopen.

 

Stappenplan

Sardes heeft voor deze begeleiding een stappenplan opgesteld en de begeleiders voorzien van inhoudelijke input voor de keuze van effectieve programma’s. Het is de bedoeling dat hiermee wordt voorkomen dat scholen kiezen voor programma’s die 'wel leuk' maar niet effectief zijn, voor het inhalen van achterstanden.


Verkeerde keuzes voorkomen

In het verleden is vaak gebleken dat aanvullende programma’s voor leerlingen met achterstanden geen leerwinst opleverden, omdat de activiteiten niet pasten bij de doelen of omdat de kwaliteit van uitvoering onvoldoende was. De begeleiding die via EDventure aangeboden wordt zorgt ervoor dat deze fouten niet opnieuw gemaakt worden.

 

Inzet begeleiding

Deze begeleiding vindt plaats vanaf de tweede periode van de subsidieaanvraag en kan daarna voortgezet worden bij de vormgeving van effectieve programma’s tot september 2021. 

 

Meer informatie over de begeleidingsdienst vindt u op de website van EDventure.

Meer weten?