Sardes en HANNN ondersteunen zorgprofessionals bij het herkennen en omgaan met laaggeletterden

08 september 2020

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze barrière zorgt dagelijks voor diverse uitdagingen. Ook in de zorg. Zorgprofessionals signaleren regelmatig dat patiënten te laat (of niet) op hun afspraak verschijnen. Ook hebben patiënten moeite met het begrijpen van de professional of het opvolgen van de gegeven adviezen.

Patiënten durven niet altijd zelf te vertellen dat ze laaggeletterd zijn. Daarom zet het programma ‘Zorg voor Basisvaardigheden’ zich in om zorgprofessionals de juiste tools in handen geven. Om laaggeletterde patiënten en cliënten te herkennen, goed met hen om te gaan en te begeleiden naar de juiste scholing.

Behoeftenonderzoek 

Begin 2020 is dit project gestart en het loopt tot eind 2021. Onder leiding van onderzoeks- en adviesbureau Sardes en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) wordt er een behoeftenonderzoek onder zorgprofessionals uitgevoerd. Hiermee willen de partijen achterhalen hoe zij de zorgprofessionals het beste ondersteunen, op het gebied van laaggeletterdheid onder patiënten. Naast de behoeften wordt ook het huidige scholingsaanbod in kaart gebracht. Hiermee creëren Sardes en HANNN een compleet beeld van de benodigde ondersteuning. Op basis van de uitkomsten wordt er trainingsmateriaal verzameld, gebundeld en wordt deze kennis gedeeld met de zorgprofessionals.

Ambassadeurs

Om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis snel binnen de zorgorganisaties verspreidt, worden diverse zorgprofessionals getraind tot ambassadeur. Met behulp van de verzamelde materialen kunnen zij in hun eigen organisaties, samen met collega’s, werken aan het herkennen en omgaan met laaggeletterden. 

 

Dit project wordt uitgevoerd met cofinanciering vanuit het Erasmus+ programma van de EU. Voor meer informatie bekijk de projectpagina.

 

      

 

Meer weten?