Actieve schoolontwikkeling PO

23 mei 2019

 

• Staat uw school voor een nieuwe ontwikkeling?
• Staat u aan het roer van die ontwikkeling?
• Wilt u meer weten over manieren om aan schoolontwikkeling te werken?

Veranderingen in scholen worden vaak getypeerd als schoolontwikkeling: een planmatige en geleidelijke verandering van de onderwijspraktijk. Schoolontwikkeling wordt ingegeven door verschillende redenen: behoefte aan profilering van de school, een noodzaak voor kwaliteitsverbetering, een veranderende leerling populatie of de wens om aan te sluiten bij nieuwe onderwijsinzichten. Ook nieuwbouw of IKC-vorming kunnen een aanleiding zijn voor schoolontwikkeling.

Van een schooldirecteur wordt tegenwoordig verwacht dat hij of zij het veranderingsproces vorm geeft en, vaak samen met de ib’er, begeleidt. Dat vraagt verschillende vaardigheden en de flexibiliteit om verschillende rollen te kunnen aannemen, zoals die van inspirator, coach, facilitator, procesbegeleider, luisterend oor, versneller, rapporteur, communicatie-verantwoordelijke en crisismanager. 

Veranderen op school is complex: de winkel blijft wel open tijdens de verbouwing. Hoe ontwerp je een veranderingsproces? Hoe betrek je alle betrokkenen? Hoe bewaak je de voortgang? Hoe ga je om met weerstand? Hoe snel kun je gaan? 

Veranderingen begeleiden is een vak op zich. Sardes biedt een verdiepingsdag over het onderwerp schoolontwikkeling. 

 

Programma

Deze verdiepingsdag komen verschillende perspectieven op schoolontwikkeling aan de orde. 

• Modellen van verandering 
• Jouw rol als veranderbegeleider
• Veranderstrategie 
• Teamontwikkeling en verbinding 

Tijdens deze verdiepingsdag bespreken we het proces van verandering op school. 

Deelnemers van de verdiepingsdag ontvangen tijdens de dag een reader, waarin verschillende theorieën en verandermodellen aan bod komen. Deze reader is onverdeeld in drie thema’s:

• Analyse en strategie
• Organiseren
• Leiderschap  

De dag is ook rond deze thema’s opgebouwd. 

We zullen verschillende perspectieven van schoolontwikkeling en verandering behandelen. Denk aan Leon de Caluwé, Peter Senge, Jan Hooiveld, Annemarie Mars, Otto Schermer, tot aan Wouter Hart. Wij maken hierin geen keuze, maar rijken u verschillende perspectieven op schoolontwikkelingen aan.

Op de dag zijn er afwisselend uitleg en actieve werkvormen. 

De dag wordt verzorgd door Puk Witte, Frank Studulski en/of Anne Hoogeboom

 

Voor wie?

Deze verdiepingsdag is ontwikkeld voor schooldirecteuren en ib’ers in het primair onderwijs, ook stafmedewerkers van schoolbesturen zijn van harte welkom.

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 225,- (incl. btw), inclusief lunch en koffie en materiaal. Aanmelden kan via de knop onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld.

Er is plaats voor maximaal 20 personen.

 

Datum en locatie

Dinsdag 23 mei 2019 van 10.00-16.00 uur.

Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht

Aanmelden