Uw gemeente en IKC-vorming

08 april 2022
    • Heeft uw gemeente ambities voor de IKC-ontwikkeling?
    • Staat uw gemeente voor keuzes in de IKC-ontwikkeling?
    • Wilt u zich verdiepen in de rol van de gemeente voor de IKC-ontwikkeling?

De ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) is in volle gang. In elke gemeente is wel sprake van een initiatief. Scholen zien in de IKC-ontwikkeling een kans zich te onderscheiden van andere scholen, de kinderopvang wil zich in een concurrerende markt verzekerd weten van klanten, maar wat zijn de belangen van de gemeente?  Er worden bijna geen scholen meer zonder kinderopvang gebouwd. Welke rol heeft de gemeente? Hoe kies je als gemeente positie? Hoe helpt de IKC-ontwikkeling bij het bereiken van de eigen doelstellingen?  Hoe ontwikkel je een IKC-beleid dat recht doet aan de wensen en inbreng van alle betrokken partijen?

 

Aanmelden

 

Programma

Deze verdiepingsdag komen verschillende perspectieven op de rol van de gemeente aan de orde. 

IKC als (wijk)voorzieningen vraagstuk: moeten in alle wijken IKC’s komen? En zijn dan alle scholen in de wijk IKC? 
IKC als accommodatievraagstuk: is leegstand een uitnodiging voor IKC-ontwikkeling? En wat betekent dat voor ons IHP? Hoe kunnen we tot een verstandige prioritering komen van nieuwbouw en verbouw? 
IKC als ontwikkelingsvraagstuk: hoe kan de IKC-ontwikkeling de gemeente helpen om gezondheid, sport, cultuur, en gelijke onderwijskansen te bevorderen en keuzepatronen van ouders te beïnvloeden?
IKC als jeugdzorgvraagstuk: hoe kan een IKC helpen om het beroep op de jeugdzorg in te dammen, te verlichten? 
IKC-ontwikkeling als samenwerkingsvraagstuk: hoe richt je de samenwerking zodanig in dat alle partijen vooruit kunnen?
IKC als procesvoeringsvraagstuk: welke stappen zet je als gemeente?

Tijdens deze verdiepingsdag bespreken we de rol van de gemeente bij IKC-vorming: visie, nota, relatie gemeente – veld, participatie, LEA, huisvesting, planning, tot aan het linten knippen!

Sardes heeft veel ervaring met de ontwikkeling van kindcentra, zoals:
• praktijkbegeleiding 
• beleidsontwikkeling en voorzieningenplanning 
• scholing  
• brede school ontwikkeling 
• schrijven van publicaties: Het rapport Op weg naar het kindcentrum (2010), Nieuwe trends in brede scholen kindcentra (2012), Het IKC en de gemeente (2016) en het Handboek kindcentra (2017). 

Alle deelnemers ontvangen het Handboek kindcentra (2017) en Het IKC en de gemeente (2016). 

De dag wordt verzorgd door Frank Studulski en Joke Kruiter. 

 

Voor wie?

Deze verdiepingsdag is speciaal voor beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten.

Voor scholen organiseren we de bijeenkomsten Quickstart IKC 

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 432,50,- (incl. btw).  Via de button hieronder komt u in onze webshop, daar kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld.

 

Aanmelden

 

Datum en locatie

Deze bijeenkomst vindt, afhankelijk van de geldende maatregelen, bij ons op locatie of digitaal plaats op vrijdag 8 april 2022 van 10:00 tot 16:00 uur.

Meer weten?