Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten

Om goede keuzes te maken voor een meerjarenperspectief op gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de leerlingpopulatie en omgeving waarin zij opgroeien. Sardes maakt dit inzichtelijk en verkent graag met u wat de gevolgen en mogelijkheden zijn voor uw gemeente / schoolbestuur. 

 

OAB    OAB  OAB

 

Nieuwe gewichtenregeling

In het gekozen bekostigingsmodel kunnen gemeenten, maar ook schoolbesturen, er in de nieuwe situatie fors op vooruit gaan, maar het kan ook zijn dat ze moeten inleveren. Tegelijk ligt er voor gemeenten een uitdagende taak ten aanzien van de uitbreiding van de voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters van 16 uur per week vanaf 1 januari 2020. 

 

Groter budget: optimaliseren

Als gemeenten een groter budget krijgen, dan hebben ze de mogelijkheid om de algemene toegankelijkheid, de kwaliteit en betaalbaarheid van de peutervoorzieningen te optimaliseren. Ook kunnen ze meer investeren in projecten op het gebied van zomerscholen, schakelklassen en onderwijstijdverlenging. Schoolbesturen die een ruimer budget tegemoet kunnen zien, krijgen de mogelijkheid om extra te investeren in vroegschoolse educatie en/of taalprojecten voor doelgroepkinderen.

 

Kleiner budget: een uitdaging

Gemeenten en schoolbesturen die fors moeten inleveren, staan voor een heel andere uitdaging. Zij moeten diverse afwegingen maken: passen we de definitie en omvang van de doelgroeppeuters aan? Verkleinen we de gemeentelijke OAB-bijdrage aan schoolbesturen en scholen? Gaan we minder aandacht besteden aan reguliere peuters van ouders met recht op kinderopvangtoeslag? Of verlagen we de extra kwaliteitseisen van de voorschoolse educatie? Schoolbesturen en scholen staan voor vergelijkbare vraagstukken: hoe zetten we het kleinere OAB-budget zo in dat we op efficiënte en effectieve wijze een bijdrage kunnen blijven leveren aan de ontwikkelkansen van de doelgroep?

 

Sardes maakt OAB inzichtelijk

Sardes kan inzichtelijk maken of én hoe de onderwijsachterstandenproblematiek - en het daarmee samenhangende (G)OAB-budget - voor gemeenten en schoolbesturen verandert conform de voorgestelde bekostigingsmodellen. Omdat het er lange tijd naar uitzag dat het toekomstige bekostigingsmodel uit zou gaan van een verbrede doelgroep van 20%, heeft Sardes hiervan de gevolgen voor gemeenten en schoolbesturen beschreven en samengevat in een infographic: De nieuwe gewichtenregeling in beeld

Bekijk ook de volgende infographics:

Gewichtenregeling - oud versus nieuw

Achterstandenberekening

Sardes verkent graag met u wat de gevolgen van de bekostigingsmodellen voor uw gemeente en/of schoolbestuur / of welke opties er zijn bij de zijn bij de bekostigingsmodellen voor uw gemeente en/of schoolbestuur.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met één van onze experts.

 

  

 

 

 

Meer weten?