Irma Miedema over het MBO

In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer senioronderzoeker en adviseur Irma Miedema. Irma coördineert projecten rond het thema passend onderwijs, en begeleidt besturen, amenwerkingsverbanden en regionale netwerken bij het opzetten van beleid voor passend onderwijs.

“Het was voor mij wel een schok, een aantal jaar geleden, mijn eerste ervaringen in het MBO. Zoveel prachtige opleidingen, zoveel vakmensen – waar ik eerlijk gezegd eerder nauwelijks weet van had. Net als veel van mijn collega’s ken ik het MBO niet vanuit mijn eigen achtergrond. Dit gebrek aan kennis en vooral ervaring is jammer. Meer dan jammer: het MBO verdient de volle aandacht, zeker gezien alle uitdagingen die er op af komen."

De afgelopen jaren verkeerde Irma in de luxe positie dat zij veel opleidingen uitgebreid mocht bezoeken. Zij woonde lessen bij en sprak met met studenten, docenten, begeleiders, directeuren, met stafmedewerkers, en met bestuurders.

"Zonder overdrijving kan ik zeggen dat ik een heel nieuwe onderwijswereld heb leren kennen. Het moet mij wel van het hart dat er nog veel kansen in het MBO blijven liggen. We weten al zoveel over goed onderwijs. Waarom maken lang niet alle MBO opleidingen daar gebruik van? Het is mooi om te zien hoe, in de afgelopen jaren al, maar vooral nú, opleidingen steeds bewuster toegroeien naar sterker onderwijs. Ik zie het als onze rol om de kennis en ervaring die wij op hebben gedaan bij zoveel onderwijsorganisaties in te zetten voor het MBO. Ik merk dat we daarmee een bijdrage kunnen leveren – en voor mij persoonlijk is het steeds weer boeiend, of ik nu meedenk over strategische beleidsvorming op ROC-niveau, of een praktijkles meemaak over het inrichten van een checkpoint bij de opleiding Veiligheid en Vakmanschap.”

Meer weten?