Gelijke kansen (OAB)

"Onze ambitie is het vergroten van onderwijskansen van kinderen en jongeren. Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het beleid."

  

Onze visie op Onderwijsachterstandenbeleid

In onze aanpak brengen we actuele landelijke wetgeving in lijn met de lokale context. Wij betrekken hiertoe lokale partijen. Hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor ons het uitgangspunt.
Denk bij actuele wetgeving aan 16 uur VE en de herverdeling van de GOAB-middelen n.a.v. de nieuwe doelgroepdefinitie van het CBS maar ook thema’s uit het regeerakkoord zoals het bevorderen van brede brugklassen/ scholengemeenschappen, gemengde adviezen, uitstel van vroegtijdige selectie, voorkomen van segregatie en stimuleren van ouderbetrokkenheid. We sluiten aan op urgente vraagstukken bij gemeenten en besturen die van het rijk hier middelen voor krijgen, en bij scholen en kinderopvangorganisaties in het OAB in de praktijk brengen.

Sardes adviseert, ondersteunt en begeleidt gemeenten, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties bij het realiseren van een onderwijsachterstandenbeleid dat inzet op gelijke onderwijskansen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij combineren up-to-date expertise op pedagogiek en didactiek met ruime kennis van en ervaring met samenwerkingsprocessen. In samenspraak met betrokken partijen brengen wij inhoudelijke ambities in lijn met wat financieel en politiek haalbaar is. We schetsen scenario’s die laten zien hoe het kan en niet persé hoe het moet, met als eindresultaat een breed gedragen, betaalbaar en toekomstbestendig OAB beleid.  

Wilt u meer weten over wat onze integrale aanpak voor uw kwaliteit kan betekenen, neem dan contact op met IJsbrand, Paulien, Heleen, Karin, Joke of Frank.

 

Effectief OAB-beleid

Gemeenten en schoolbesturen zetten beleidslijnen uit en maken een nieuwe begroting op voor de komende jaren om goed aan te sluiten op de nieuw geïndiceerde achterstandsdoelgroep. Er moet veel gebeuren om aan de nieuwe eisen te voldoen.
Lees meer.

 

Van 10 naar 16 uur VE

Gemeenten en voorschoolse organisaties staan voor een belangrijke opgave: de uitbreiding van 10 uur voorschoolse educatie naar 16 uur. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Waarin onderscheidt onze aanpak zich van die van anderen? Wij betrekken uw samenwerkingspartners van begin tot eind.
Onze aanpak 16 uur VE in vijf stappen

 

Scherp en snel zicht op de impact van de nieuwe gewichtenregeling

De OAB- doelgroepscan van Sardes biedt scherp zicht op wat de nieuwe regeling voor uw gemeente betekent. De scan toont u het verschil tussen de oude en nieuwe regeling: wat verandert er? Ook laat de scan u zien op welke plekken in uw gemeente de onderwijsachterstanden het grootst zijn: op welke scholen, bij welke besturen, en in welke wijken en buurten? De uitkomsten geven we weer in toegankelijke tabellen en infographics, voorzien van een heldere uitleg. De OAB-doelgroepscan van Sardes kan worden ingezet als onderlegger voor uw overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.
Zo gaan we te werk.

 

Terugkijken en vooruitzien

Met de OAB-evaluatie maakt u samen met uw partners beredeneerde keuzes voor de toekomst. Wat willen we voortzetten? Wat willen we anders doen? Welke kansen willen we komende periode realiseren? Hoe kunnen we als gemeente, onderwijs en opvang zo op elkaar aansluiten dat onze inzet op OAB nog meer oplevert?
Lees hier hoe we te werk gaan 

 

 

Echt aan de slag met gelijke kansen

Echt aan de slag met gelijke kansen

In deze flyer vindt u onze innovatieve en integrale aanpak voor het werken aan gelijke kansen in het basisonderwijs. Voor besturen, scholen en gemeenten. De aanpak kent vijf verschillende modules die, in overleg met de gemeente of het bestuur, op maat kunnen worden ingezet.

Details

  • Auteurs: Frank Studulski & Sandra BeekhovenErkende kwaliteit bij Sardes