Gelijke kansen (OAB)

"Onze ambitie is het vergroten van onderwijskansen van kinderen en jongeren. Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het beleid."

 

Effectief OAB-beleid

Gemeenten en schoolbesturen zetten beleidslijnen uit en maken een nieuwe begroting op voor de komende jaren om goed aan te sluiten op de nieuw geïndiceerde achterstandsdoelgroep. Er moet veel gebeuren om aan de nieuwe eisen te voldoen.
Lees meer.

 

Van 10 naar 16 uur VE

Gemeenten en voorschoolse organisaties staan voor een belangrijke opgave: de uitbreiding van 10 uur voorschoolse educatie naar 16 uur. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Waarin onderscheidt onze aanpak zich van die van anderen? Wij betrekken uw samenwerkingspartners van begin tot eind.
Onze aanpak 16 uur VE in vijf stappen

 

Scherp en snel zicht op de impact van de nieuwe gewichtenregeling

De OAB- doelgroepscan van Sardes biedt scherp zicht op wat de nieuwe regeling voor uw gemeente betekent. De scan toont u het verschil tussen de oude en nieuwe regeling: wat verandert er? Ook laat de scan u zien op welke plekken in uw gemeente de onderwijsachterstanden het grootst zijn: op welke scholen, bij welke besturen, en in welke wijken en buurten? De uitkomsten geven we weer in toegankelijke tabellen en infographics, voorzien van een heldere uitleg. De OAB-doelgroepscan van Sardes kan worden ingezet als onderlegger voor uw overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.
Zo gaan we te werk.

 

Terugkijken en vooruitzien

Met de OAB-evaluatie maakt u samen met uw partners beredeneerde keuzes voor de toekomst. Wat willen we voortzetten? Wat willen we anders doen? Welke kansen willen we komende periode realiseren? Hoe kunnen we als gemeente, onderwijs en opvang zo op elkaar aansluiten dat onze inzet op OAB nog meer oplevert?
Lees hier hoe we te werk gaan